Obnovenie histórie chatov

Android
iPhone
Ak chcete zabezpečiť zálohovanie svojich chatov, aby ste ich mohli obnoviť v novom zariadení s Androidom, spravte toto:
 1. Otvorte WhatsApp, klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Nastavenia > Chaty > Zálohovanie chatov.
 2. Vyberte účet Google, do ktorého chcete zálohovať svoje chaty. Môžete si tiež vytvoriť lokálnu zálohu vo svojom zariadení.
 3. Klepnite na ZÁLOHOVAŤ.
 4. Po uložení zálohy môžete aplikáciu WhatsApp odstrániť zo svojho zariadenia a nainštalovať do nového zariadenia s Androidom.
Ako obnoviť zálohu z Disku Google
Ak chcete zachovať kópiu svojej histórie chatov na Disku Google, môžete povoliť funkciu automatického zálohovania chatov a vybrať si dennú, týždennú alebo mesačnú frekvenciu. Na obnovenie zálohy z Disku Google je nevyhnutné, aby ste používali rovnaké telefónne číslo a účet Google ako pri vytvorení zálohy.
Potom postupujte takto:
 1. Uistite sa, že je vaše nové zariadenie s Androidom prepojené s účtom Google, v ktorom je uložená záloha.
 2. Nainštalujte a otvorte aplikáciu WhatsApp a potom overte svoje číslo.
 3. Keď sa zobrazí výzva, klepnite na OBNOVIŤ a obnovte svoje chaty a médiá z Disku Google.
 4. Po dokončení procesu obnovy klepnite na ĎALEJ. Po obnovení zálohy sa zobrazia vaše chaty.
 5. Keď WhatsApp obnoví vaše chaty, bude pokračovať obnovením vašich súborov médií.
Ak WhatsApp nainštalujete bez obnovenia zálohy z Disku Google, automaticky sa spustí obnova z lokálneho súboru zálohy.
Ako obnoviť lokálnu zálohu
Ak chcete použiť lokálnu zálohu, budete musieť preniesť súbory do telefónu pomocou počítača, správcu súborov alebo SD karty.
Potom postupujte takto:
 1. Stiahnite si aplikáciu správcu súborov.
 2. V aplikácii správcu súborov otvorte lokálne úložisko alebo SD kartu a prejdite do priečinka WhatsApp > Databases. Ak svoje údaje nenájdete na SD karte, pozrite sa do priečinkov „interné úložisko“ alebo „hlavné úložisko“. Skopírujte najnovší súbor zálohy do priečinka Databases v miestnom úložisku vášho nového zariadenia.
 3. Nainštalujte a otvorte aplikáciu WhatsApp a potom overte svoje číslo.
 4. Keď sa zobrazí príslušná obrazovka, klepnite na OBNOVIŤ a obnovte svoje chaty a médiá z lokálnej zálohy.
Poznámka:
 • Do vášho telefónu sa ukladajú lokálne súbory záloh najviac za posledných sedem dní.
 • Lokálne zálohovanie sa spúšťa automaticky každý deň o 2:00 a údaje sa uložia do súboru vo vašom telefóne.
 • Ak svoje údaje nenájdete v priečinku /sdcard/WhatsApp/, pozrite sa do priečinkov „interné úložisko“ alebo „hlavné úložisko“.
Ako obnoviť staršiu lokálnu zálohu
Ak chcete obnoviť staršiu lokálnu zálohu, postupujte takto:
 1. Stiahnite si aplikáciu správcu súborov.
 2. V aplikácii správcu súborov otvorte lokálne úložisko alebo SD kartu a prejdite do priečinka WhatsApp > Databases. Ak svoje údaje nenájdete na SD karte, pozrite sa do priečinkov „interné úložisko“ alebo „hlavné úložisko“.
 3. Vyberte záložný súbor, ktorý chcete obnoviť, a premenujte ho z msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 na msgstore.db.crypt12. Je možné, že predchádzajúca záloha bola vytvorená so starším protokolom, napríklad crypt9 alebo crypt10. Príponu protokolu šifrovania nemeňte.
 4. Odinštalujte a znova nainštalujte WhatsApp.
 5. Keď sa zobrazí príslušná obrazovka, klepnite na OBNOVIŤ.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie