Jak przywrócić historię czatów?

Android
iPhone
Aby przywrócić historię czatów, sprawdź, czy istnieje jej kopia zapasowa. Jeśli nie masz kopii zapasowej, wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć ją na Dysku Google.
 1. Kliknij
  > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatów.
 2. W obszarze Ustawienia Dysku Google kliknij Konto Google i wybierz konto Google, na którym ma zostać zapisana kopia zapasowa czatów.
 3. Kliknij Zezwól, aby zezwolić WhatsAppowi na dostęp do wybranego konta Google.
 4. Kliknij Utw. kopię zap. na Dysku Google.
  • Możesz włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowej historii czatów na Dysku Google i ustawić jej wykonywanie codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
  • Możesz ręcznie utworzyć kopię zapasową na Dysku Google, wybierając „Tylko gdy kliknę Utwórz kopię zapasową”.
 5. Kliknij Utwórz kopię zapasową.
Uwaga: Zanim włączysz tworzenie kopii zapasowych, upewnij się, że nie logujesz się na urządzeniu, na którym nie ma żadnych danych WhatsApp. W przeciwnym razie istniejące kopie zapasowe zostaną zastąpione pustymi kopiami.
Przywracanie kopii zapasowej z Dysku Google
Aby przywrócić kopię zapasową z Dysku Google, korzystaj z tego samego numeru telefonu i konta Google, które zostały użyte do jej utworzenia. Aby utrzymać kopię historii czatów na Dysku Google, zalecamy włączyć funkcję automatycznego zapisywania kopii zapasowej z wybraną częstotliwością, np. codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Jeśli instalujesz WhatsApp bez kopii zapasowej utworzonej wcześniej na Dysku Google, WhatsApp automatycznie przywróci czaty z bazy danych WhatsApp na telefonie, jeśli jest ona dostępna.
Przywracanie kopii zapasowej:
 1. Zainstaluj i otwórz WhatsApp, a następnie zweryfikuj swój numer telefonu.
 2. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij PRZYWRÓĆ, aby przywrócić czaty i multimedia z Dysku Google.
 3. Po ukończeniu przywracania kliknij DALEJ. Zostaną one wyświetlone po ukończeniu procesu uruchamiania. Gdy czaty zostaną przywrócone, WhatsApp przejdzie do przywracania plików multimedialnych.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie