چگونگی بازیابی تاریخچه گفتگوهای شما

اندروید
iPhone
برای بازیابی سابقه گفتگویتان، باید تأیید کنید که نسخه پشتیبانی از قبل وجود دارد. اگر نسخه پشتیبان ندارید، لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید تا در Google Drive خود نسخه پشتیبان ایجاد کنید.
 1. روی
  > تنظیمات > گفتگوها > پشتیبان‌گیری از گفتگو ضربه بزنید.
 2. در بخش تنظیمات Google Drive، روی حساب Google ضربه بزنید و حساب Google را که می‌خواهید در آن از گفتگوهایتان پشتیبان‌گیری شود انتخاب کنید.
 3. برای فعال کردن دسترسی واتساپ به حساب Google انتخابی‌تان، روی اجازه دادن ضربه بزنید.
 4. رویپشتیبان‌گیری در Google Drive ضربه بزنید
  • در Google Drive می‌توانید پشتیبان‌گیری خودکار سابقه گفتگو را به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه فعال کنید.
  • می‌توانید با انتخاب «فقط وقتی روی پشتیبان‌گیری ضربه می‌زنم» در Google Drive نسخه پشتیبان تهیه کنید.
 5. روی پشتیبان‌گیری ضربه بزنید.
توجه: قبل از روشن کردن پشتیبان‌گیری، مطمئن شوید که وارد سیستم دستگاهی نشده‌اید که داده‌های واتساپ ندارد. این باعث می شود که نسخه پشتیبان موجود با نسخه پشتیبان خالی جایگزین شود.
بازیابی از نسخه پشتیبان Google Drive
برای بازیابی موفقیت‌آمیز نسخه پشتیبان Google Drive، باید از همان حساب Google و شماره تلفنی استفاده کنید که برای ایجاد آن استفاده کرده‌اید. برای حفظ نسخه‌ای از سابقه گفتگویتان در Google Drive، توصیه می‌شود ویژگی پشتیبان‌گیری خودکار را برای گفتگوها فعال کنید و دوره‌های زمانی آن را به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه انتخاب کنید. اگر واتساپ را بدون هیچ نسخه پشتیبان قبلی در Google Drive نصب کنید، واتساپ به‌طور خودکار گفتگوهای ذخیره‌شده در پایگاه داده واتساپ تلفنتان را درصورت وجود بازیابی خواهد کرد.
برای بازیابی نسخه پشتیبان:
 1. واتساپ را نصب و باز کنید، سپس شماره‌تان را تأیید کنید.
 2. هنگامی که از شما خواسته شد گفتگوها و رسانه‌هایتان را از Google Drive بازیابی کنید، روی بازیابی ضربه بزنید.
 3. پس‌از تکمیل بازیابی، روی بعدی ضربه بزنید. پس‌از تکمیل راه‌اندازی اولیه، گفتگوهایتان نمایش داده خواهد شد. پس‌از بازیابی گفتگوها، واتساپ بازیابی فایل‌های رسانه را ادامه خواهد داد.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر