วิธีแชร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการกับลูกค้า

คุณสามารถแชร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการกับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันได้โดยการแชร์แค็ตตาล็อกของคุณ
การแชร์แค็ตตาล็อกจากแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 1. เปิดแชทในแอป WhatsApp Business
 2. แตะไอคอนไฟล์แนบถัดจากช่องข้อความ
 3. จากนั้นแตะแค็ตตาล็อก
 4. แตะส่งรายการทั้งหมดที่ด้านบน
การแชร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 1. เปิดแชทในแอป WhatsApp Business
 2. แตะไอคอนไฟล์แนบถัดจากช่องข้อความ
 3. จากนั้นแตะแค็ตตาล็อก
 4. เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการแชร์
 5. แตะส่ง
การแชร์แค็ตตาล็อกทั้งฉบับผ่านตัวจัดการแค็ตตาล็อก
 1. เปิดแอป WhatsApp Business > การตั้งค่า > เครื่องมือธุรกิจ > แค็ตตาล็อก
 2. เมื่ออยู่ในเมนูตัวจัดการแค็ตตาล็อก ให้แตะไอคอนลิงก์ที่ด้านขวาบน
 3. คุณสามารถแชร์แค็ตตาล็อกทั้งฉบับกับผู้ติดต่อหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าได้โดยเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ส่งลิงก์ผ่าน WhatsApp Business: เพื่อแชร์ลิงก์แค็ตตาล็อกกับบุคคลอื่นผ่าน WhatsApp