Zdieľanie produktov alebo služieb so zákazníkmi

Zdieľaním katalógu môžete svoje produkty a služby prezentovať novým aj existujúcim zákazníkom.
Ako zdieľať katalóg v rámci chatu s jednou osobou alebo skupinového chatu
 1. Otvorte chat v aplikácii WhatsApp Business.
 2. Klepnite na ikonu prílohy vedľa textového poľa.
 3. Potom klepnite na Katalóg.
 4. Klepnite na možnosť Odoslať všetky položky hore.
Ako zdieľať produkty alebo služby v rámci chatu s jednou osobou alebo skupinového chatu
 1. Otvorte chat v aplikácii WhatsApp Business.
 2. Klepnite na ikonu prílohy vedľa textového poľa.
 3. Potom klepnite na Katalóg.
 4. Vyberte položky produktov alebo služieb, ktoré chcete zdieľať.
 5. Klepnite na Odoslať.
Ako zdieľať celý katalóg cez Správcu katalógov
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp Business a klepnite na Nastavenia > Nástroje pre spoločnosti > Katalóg.
 2. Keď sa zobrazí Správca katalógov, klepnite na ikonu odkazu vpravo hore.
 3. Potom môžete kdekoľvek preposlať alebo zdieľať celý svoj katalóg s kontaktmi alebo potenciálnymi zákazníkmi výberom niektorej z týchto možností:
  • Poslať odkaz cez WhatsApp Business, ak chcete odkaz na katalóg zdieľať s inými používateľmi cez WhatsApp;
  • Kopírovať odkaz, ak chcete skopírovať odkaz;
  • Zdieľať odkaz, ak chcete katalóg zdieľať e-mailom alebo cez inú aplikáciu na posielanie správ.
Ako zdieľať položku konkrétneho produktu alebo služby cez Správcu katalógov
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp Business a klepnite na Nastavenia > Nástroje pre firmy > Katalóg.
 2. V Správcovi katalógov vyberte položku, ktorú chcete zdieľať. Potom klepnite na ikonu odkazu vpravo hore.
 3. Potom môžete kdekoľvek zdieľať konkrétnu položku vo svojom katalógu s kontaktmi alebo potenciálnymi zákazníkmi výberom niektorej z týchto možností:
  • Poslať odkaz cez WhatsApp Business, ak chcete odkaz na vybratú položku zdieľať s inými používateľmi cez WhatsApp;
  • Kopírovať odkaz, ak chcete skopírovať odkaz;
  • Zdieľať odkaz, ak chcete vybratú položku zdieľať e-mailom alebo cez sociálne siete.
Odkazy na katalóg a položky nemožno upraviť pred odoslaním, pretože sa generujú automaticky.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie