چگونگی ستاره گذاری یا برداشتن ستاره از یک پیام

ویژگی پیام های ستاره دار به شما امکان می دهد با نشان کردن پیام دلخواه بتوانید آن را بعدا به آسانی پیدا کنید.
ستاره دار کردن پیام
 1. نشانگر ماوس را روی پیامی که می‌خواهید ستاره‌دار کنید نگه دارید.
 2. منو
  > ستاره گذاری پیام را کلیک کنید.
توجه: برای مشاهده تمام پیام‌های ستاره دارتان منو
یا
> ستاره گذاری شده را در بالای لیست گفتگوهایتان بزنید.
برداشتن ستاره از پیام
 1. نشانگر ماوس را روی پیامی که می‌خواهید ستاره‌‌اش را بردارید نگه دارید.
 2. منو
  > برداشتن ستاره پیام را کلیک کنید.
یا اینکه:
 1. روی منو
  یا
  > ستاره دار در بالای فهرست گفتگوهایتان کلیک کنید.
 2. پیامی را که می‌خواهید ستاره‌اش را بردارید انتخاب کنید، این کار شما را به آن پیام معین در گفتگوی فردی یا گروهی خواهد برد.
 3. نشانگر ماوس را روی پیام نگه دارید.
 4. منو
  > برداشتن ستاره پیام را کلیک کنید.
برداشتن همه ستاره‌ها از پیام‌ها
 1. روی منو
  یا
  > ستاره دار در بالای فهرست گفتگوهایتان کلیک کنید.
 2. روی منو
  یا
  کنار «پیام‌های ستاره‌دار» > برداشتن همه ستاره‌ها > برداشتن ستاره‌ کلیک کنید.
منابع مرتبط:
چگونگی ستاره گذاری یا برداشتن ستاره از یک پیام در: اندروید | iPhone
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر