Označenie správy hviezdičkou a odobratie hviezdičky

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Funkcia Správy s hviezdičkou vám umožňuje označiť konkrétne správy, aby sa k nim neskôr mohli zas rýchlo vrátiť.
Označenie správy hviezdičkou
 1. Prejdite kurzorom na správu, ktorú chcete označiť hviezdičkou.
 2. Kliknite na ponuku
  > Označiť správu hviezdičkou.
Poznámka: Ak chcete zobraziť všetky správy označené hviezdičkou, kliknite na ponuku
alebo
v časti nad zoznamom chatov kliknite na > S hviezdičkou.
Odobratie hviezdičky zo správy
 1. Prejdite kurzorom na správu, z ktorej chcete odobrať hviezdičku.
 2. Kliknite na ponuku
  > Odobrať hviezdičku zo správy.
Ďalšie možnosti:
 1. Kliknite na ponuku (
  alebo
  ) v časti nad zoznamom chatov > S hviezdičkou.
 2. Potom, čo si vyberiete správu, z ktorej chcete hviezdičku odobrať, sa otvorí konkrétny individuálny alebo skupinový chat s danou správou.
 3. Prejdite kurzorom na správu.
 4. Kliknite na ponuku
  > Odobrať hviezdičku zo správy.
Odobranie hviezdičiek zo všetkých správ
 1. Kliknite na ponuku (
  alebo
  ) v časti nad zoznamom chatov > S hviezdičkou.
 2. Kliknite na ponuku
  alebo
  vedľa nadpisu S hviezdičkou > Odobrať všetky hviezdičky > ODOBRAŤ.
Pomocné zdroje:
Označenie správy hviezdičkou a odobratie hviezdičky: Android | iPhone
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie