วิธีเปลี่ยนแปลงกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถเปลี่ยนหัวข้อ ไอคอน คำอธิบาย หรือส่งข้อความได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลแก้ไขข้อมูลกลุ่มได้
การเปลี่ยนข้อมูลกลุ่ม
การเปลี่ยนหัวข้อกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะเพิ่มเติม
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะหัวข้อกลุ่ม
 3. ป้อนหัวข้อใหม่ แล้วแตะบันทึก
  • หัวข้อต้องมีอักขระไม่เกิน 25 ตัว
การเปลี่ยนไอคอนกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะเพิ่มเติม
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะกล้อง
 3. เลือกว่าจะรีเซ็ตไอคอน ถ่ายรูป เลือกรูปภาพ อีโมจิและสติกเกอร์ หรือค้นหาในเว็บเพื่อเพิ่มรูปภาพใหม่
การเปลี่ยนคำอธิบายกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท จากนั้นแตะเพิ่มเติม
   > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะคำอธิบายกลุ่ม
 3. ใส่คำอธิบายใหม่ แล้วแตะบันทึก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่