Wijzigingen aanbrengen in groepen

Android
iPhone
KaiOS
Web en desktop
Windows
Elke deelnemer in een groep kan standaard het onderwerp, de afbeelding en de omschrijving ervan wijzigen of berichten versturen. De groepsbeheerder kan de groepsinstellingen echter zo wijzigen dat alleen beheerders de groepsinformatie kunnen bewerken.
Groepsinformatie wijzigen
Het groepsonderwerp wijzigen
 1. Open de WhatsApp-groepschat en tik op het groepsonderwerp.
  • Of veeg de groep naar links in het tabblad Chats. Tik dan op Meer
   > Groepsinformatie.
 2. Tik op het groepsonderwerp.
 3. Voer een nieuw onderwerp in en tik op Bewaar.
  • Het onderwerp mag maximaal 25 tekens bevatten.
De groepsafbeelding wijzigen
 1. Open de WhatsApp-groepschat en tik op het groepsonderwerp.
  • Of veeg de groep naar links in het tabblad Chats. Tik dan op Meer
   > Groepsinformatie.
 2. Tik op Camera
  .
 3. Kies voor Stel afbeelding opnieuw in, Maak foto, Kies foto, Emoji en stickers of Zoek op het web om een nieuwe afbeelding toe te voegen.
De groepsomschrijving wijzigen
 1. Open de WhatsApp-groepschat en tik op het groepsonderwerp.
  • Of veeg de groep naar links in het tabblad Chats. Tik dan op Meer
   > Groepsinformatie.
 2. Tik op de groepsomschrijving.
 3. Voer een nieuwe omschrijving in en tik op Bewaar.
Relevante bronnen:
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee