چگونگی اعمال تغییرات در گروه‌ها

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
به صورت پیش فرض، همه اعضای گروه می‌توانند عنوان، علامت و شرح گروه را تغییر دهند یا پیام بفرستند. با این حال، مدیر گروه می‌تواند تنظیمات گروه را تغییر دهد تا فقط مدیران بتوانند اطلاعات گروه را تغییر دهند.
تغییر اطلاعات گروه
تغییر عنوان گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ (بسته به زبان گوشی) بکشید. سپس بیشتر
   > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. عنوان گروه را بزنید.
 3. عنوان جدید را وارد کنید و سپس ذخیره را بزنید.
  • عنوان حداکثر ۲۵ کاراکتر می‌تواند باشد.
تغییر آیکون گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ (بسته به زبان گوشی) بکشید. سپس بیشتر
   > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. دوربین
  را بزنید.
 3. از میان گزینه‌های بازنشانی آیکون، گرفتن عکس، انتخاب عکس، شکلک و عکس برگردان یا جستجوی وب یکی را برای افزودن تصویر جدید انتخاب کنید.
تغییر شرح گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ (بسته به زبان گوشی) بکشید. سپس بیشتر
   > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. شرح گروه را بزنید.
 3. شرح جدید وارد کنید و سپس ذخیره را بزنید.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر