درباره آمار

آمار واتساپ تجاری به شما کمک می‌کند تا میزان مشارکت و تجربه مشتریان را درک کنید. این ویژگی نشان می‌دهد چه تعداد پیام فرستاده شده، تحویل شده، خوانده شده و دریافت شده است.
برای بررسی آمار، واتساپ تجاری را باز کنید > گزینه‌های بیشتر
> ابزارهای کسب‌وکار > گزینه‌های بیشتر
> آمار را بزنید.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر