உங்கள் கணக்கை நீக்குவது எப்படி?

WhatsApp-இல் இருந்தபடியே உங்கள் கணக்கை நீக்கிக் கொள்ளலாம். உங்கள் கணக்கை நீக்கிவிட்டால், அதைத் திரும்பப் பெற முடியாது. தற்செயலாக நீக்கிவிட்டாலும் கூட, அதை எங்களால் திரும்ப வழங்க முடியாது.
உங்கள் கணக்கை நீக்க:
 1. WhatsApp-ஐத் திறக்கவும்.
 2. மேலும் விருப்பங்கள்
  > அமைப்புகள் > கணக்கு > எனது கணக்கை நீக்கு என்பதைத் தட்டவும்.
 3. சர்வதேச வடிவமைப்பில் உங்கள் முழு மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, “எனது கணக்கை நீக்கு” என்பதைத் தட்டவும்.
 4. கீழ்தோன்றும் மெனுவில், உங்கள் கணக்கை ஏன் நீக்குகிறீர்கள் என்பதற்கான காரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 5. “எனது கணக்கை நீக்கு” என்பதைத் தட்டவும்.
உங்கள் கணக்கை நீக்கினால்:
 • WhatsApp-இல் இருந்து உங்கள் கணக்கு நீக்கப்படும்.
 • உங்கள் மெசேஜ் வரலாறு அழிக்கப்படும்.
 • உங்கள் WhatsApp குழுக்கள் அனைத்திலிருந்தும் நீக்கப்படுவீர்கள்.
 • உங்கள் Google இயக்கக் காப்புப் பிரதி நீக்கப்படும்.
உங்கள் கணக்கை நீக்கினால்:
 • உங்கள் கணக்கிற்கான அணுகலை மீண்டும் பெற முடியாது.
 • உங்கள் WhatsApp தகவல்களை நீக்குவதற்கு, நீக்குதல் செயல்பாடு தொடங்கிய நாளில் இருந்து 90 நாட்கள் வரை ஆகக்கூடும். உங்கள் தகவல்களின் நகல்கள் 90 நாட்களுக்குப் பிறகும் காப்பெடுப்புச் சேமிப்பகத்தில் தக்கவைக்கப்படலாம். பேரிடர் நிகழ்வு, மென்பொருள் பிழை, தரவு இழப்பு போன்ற நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டால் தரவை மீட்டெடுக்க இந்தச் சேமிப்பகத்தைப் பயன்படுத்துவோம். இந்தக் காலத்தின்போது உங்கள் தகவல்கள் WhatsApp-இல் கிடைக்காது.
 • நீங்கள் உருவாக்கிய குழுக்கள் அல்லது பிற பயனர்கள் வைத்திருக்கும் உங்களைப் பற்றிய தகவல்களை (நீங்கள் அனுப்பிய மெசேஜ்களின் நகல் போன்றவை) இது பாதிக்காது.
 • சில உள்ளடக்கத்தின் நகல்கள் (எ.கா., பதிவுகளின் தரவு) எங்கள் தரவுத்தளத்தில் இருக்கலாம், தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டிகளிலிருந்து அவை தனியாகப் பிரித்து வைக்கப்படும்.
 • சட்டச் சிக்கல்கள், விதிமுறை மீறல்கள் அல்லது தீங்குகளைத் தடுக்கும் முயற்சிகள் போன்றவற்றிற்காகவும் நாங்கள் உங்கள் தகவல்களை வைத்திருக்கலாம்.
 • கூடுதல் தகவல்களுக்கு, எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் உள்ள சட்டம் மற்றும் பாதுகாப்பு எனும் பிரிவைப் பார்க்கவும்.
 • மற்ற Facebook நிறுவனங்களுடன் பகிரப்பட்டுள்ள உங்கள் தகவல்களும் நீக்கப்படும்.
தொடர்புடைய கட்டுரைகள்:
iPhone | KaiOS ஆகியவற்றில் உங்கள் கணக்கை நீக்குவது எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Does this answer your question?
ஆம்
இல்லை