Používanie pozdravov

Pozdrav predstavuje prispôsobenú správu, ktorá sa automaticky odošle vašim zákazníkom, keď vám po prvý raz pošlú správu alebo keď vám zas pošlú správu po 14 dňoch nečinnosti v chate s vami. Zapnutím funkcie pozdravu automaticky zapojte zákazníkov do konverzácie.
Tip pre spoločnosti: Nastavte pozdrav v štýle: „Vitajte! Ako vám môžem dnes pomôcť?“ a zapojte zákazníkov do konverzácie. Zároveň im tým dáte vedieť, že sú vítaní. To všetko môže viesť k vyššej spokojnosti zákazníkov.
Nastavenie pozdravu
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp Business.
 2. Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Nástroje pre spoločnosti > Pozdrav.
 3. Zapnite možnosť Poslať správu s pozdravom.
 4. Klepnite na Pozdrav, upravte svoj pozdrav a potom klepnite na OK.
 5. Klepnite na Príjemcovia a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Všetci: pozdrav sa odošle všetkým, ktorí vám pošlú správu.
  • Všetkým, ktorých nemám v adresári: pozdrav sa odošle tým zákazníkom, ktorých nemáte uložených v adresári.
  • Všetci okrem…: pozdrav sa odošle všetkým zákazníkom okrem tých, ktorých vyberiete.
  • Odoslať iba…: pozdrav sa odošle iba vybratým zákazníkom.
 6. Klepnite na ULOŽIŤ.
Poznámka: Vaše zariadenie musí byť pripojené na internet, aby sa odosielali pozdravy.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie