چگونگی استفاده از پیام‌های خوشامدگویی

پیام خوشامدگویی یک پیام قابل سفارشی کردن است که وقتی مشتریان اولین پیام خود را به شما می‌فرستند یا بعد از ۱۴ روز عدم فعالیت در گفتگو با شما دوباره پیام می‌دهند بطور خودکار به آنها فرستاده می‌شود. برای درگیر کردن خودکار مشتریان در مکالمه، پیام خوشامدگویی را فعال کنید.
ترفند تجاری: پیام خوشامدگویی شبیه «سلام! چه کمکی از من برمی‌آید؟» تنظیم کنید تا مشتریان را در مکالمه درگیر کنید و حس کنند که از آنها استقبال می‌شود. این کار باعث رضایت بیشتر مشتری می‌شود.
تنظیم پیام خوشامدگویی
 1. برنامه واتساپ تجاری را باز کنید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > ابزارهای کسب‌وکار > پیام خوشامدگویی را بزنید.
 3. گزینه ارسال پیام خوشامدگویی را فعال کنید.
 4. برای ویرایش پیام خوشامدگویی، پیام خوش‌آمدگویی را بزنید، سپس تایید را بزنید.
 5. روی گیرندگان بزنید و از بین گزینه‌های زیر انتخاب کنید:
  • همه: پیام به هرکسی که به شما پیام می‌دهد، فرستاده شود.
  • همه بجز افراد دفترچه نشانی: پیام خوشامدگویی برای شماره‌هایی که در دفترچه نشانی شما نیستند، فرستاده شود.
  • همه بجز...: برای همه مشتریان بجز افرادی که انتخاب می‌کنید، فرستاده شود.
  • فقط فرستاده شود به...: فقط به مشتریان انتخاب شده فرستاده شود.
 6. ذخیره را بزنید.
توجه: دستگاه شما باید اتصال اینترنت فعال داشته باشد تا پیام خوشامدگویی فرستاده شود.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر