Jak používat pozdravy

Pozdravy jsou personalizované zprávy automaticky rozesílané zákazníkům, kteří vám píšou poprvé, nebo kteří se opětovně ozvou po době delší než 14 dní. Prostřednictvím pozdravů můžete se zákazníky pohotově a automaticky zahájit konverzaci.
Tip pro společnosti: Pomocí zpráv jako například: „Dobrý den! Jak vám dnes můžeme pomoci?“ můžete zákazníky přivítat a vybídnout k další konverzaci. Výsledkem přívětivé a pohotové komunikace budou spokojenější zákazníci.
Nastavení pozdravu
 1. Otevřete WhatsApp Business.
 2. Klepněte na ikonu Více možností
  > Nástroje pro společnosti > Pozdrav.
 3. Povolte možnost Odeslat pozdrav.
 4. Klepněte na Pozdrav a upravte text své výchozí zprávy. Následně klepněte na OK.
 5. Klepněte na možnost Příjemci a zvolte si, komu budou pozdravy odesílány:
  • Všem, chcete-li pozdravy odesílat všem, kteří vás kontaktují.
  • Všem, které nemám v adresáři, chcete-li pozdravy odesílat zákazníkům, které nemáte uložené v adresáři telefonu.
  • Všem kromě..., chcete-li pozdravy odesílat všem zákazníkům kromě těch, které sami vyberete.
  • Pouze zvoleným kontaktům…, chcete-li pozdravy odesílat pouze zvoleným kontaktům.
 6. Klepněte na ULOŽIT.
Upozornění: Aby bylo možné z vašeho zařízení odesílat pozdravy, musí být připojené k internetu.
Bylo to užitečné?
Ano
Ne