วิธีเล่นข้อความเสียง

ข้อความเสียงที่ได้รับใน WhatsApp จะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ
สำหรับข้อความเสียงที่ได้รับ คุณจะเห็น:
 • ไมโครโฟนสีเขียว
  สำหรับข้อความเสียงที่คุณยังไม่ได้เล่น
 • ไมโครโฟนสีฟ้า
  สำหรับข้อความเสียงที่คุณเปิดเล่นแล้ว
การเล่นข้อความเสียง
 1. คลิกเล่น
  เพื่อฟังข้อความเสียงที่คุณส่งหรือได้รับ
 2. การฟังข้อความ
  • ผ่านลำโพงคอมพิวเตอร์: เล่นข้อความผ่านลำโพงคอมพิวเตอร์
  • ผ่านหูฟัง: ข้อความเสียงจะเล่นผ่านหูฟังของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับหูฟัง
 3. ขณะเปิดเล่นข้อความ คุณสามารถคลิกไอคอน "1x" เพื่อเพิ่มความเร็วเป็น 1.5x หรือ 2x ได้
 4. คุณยังสามารถคลิกและลากจุดที่อยู่บนคลื่นเสียงไปยังประทับเวลาของข้อความที่ต้องการเริ่มเล่นได้
 5. ข้อความเสียงจะเล่นต่อแม้ว่าคุณจะไปที่แชทหรือกลุ่มอื่นใน WhatsApp
  • เมื่อคุณเล่นข้อความเสียงและออกจากแชท เครื่องเล่นเสียงขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง
  • คุณสามารถหยุดชั่วคราว เล่น และปิดข้อความเสียง หรือกลับไปที่แชทเดิมได้
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่