چگونگی بی‌صدا کردن یا صدادار کردن به‌روزرسانی وضعیت مخاطب

می‌توانید به‌روز رسانی وضعیت یک مخاطب خاص را بی‌صدا کنید تا دیگر در بالای برگه وضعیت ظاهر نشود.
بی‌صدا کردن به‌روزرسانی وضعیت مخاطب
  1. واتساپ > وضعیت را باز کنید.
  2. به‌روزرسانی وضعیت مخاطب را بزنید و نگه دارید.
  3. بی‌صدا کردن > بی‌صدا کردن را بزنید.
صدادار کردن به‌روزرسانی وضعیت مخاطب
  1. واتساپ > وضعیت را باز کنید.
  2. به پایین بروید تا به بخش ‌به‌روزرسانی‌های بی‌صداشده برسید.
  3. به‌روزرسانی وضعیت مخاطب را بزنید و نگه دارید.
  4. باصدا کردن > باصدا کردن را بزنید.
منابع مرتبط:
چگونگی بی‌صدا کردن یا صدادار کردن به‌روزرسانی وضعیت مخاطب : اندروید | KaiOS
آیا این مفید بود؟
بله
خیر