Onbevoegd gebruik van WhatsApp voor het verzenden van geautomatiseerde berichten of massaberichten

WhatsApp is een platform voor het verzenden en ontvangen van privéberichten dat oorspronkelijk is ontwikkeld om mensen te helpen berichten uit te wisselen met vrienden en familie. We hebben gemerkt dat mensen ook graag berichten uitwisselen met bedrijven. Daarom hebben we twee tools ontwikkeld waarmee bedrijven hun interacties met klanten kunnen beheren: de WhatsApp Business-app en het WhatsApp Business-platform. Onze producten zijn niet bedoeld voor bulkberichten of geautomatiseerde berichten; beide schenden onze Servicevoorwaarden.
We zetten ons in om de privacy bij het gebruik van ons platform te versterken en gebruikers te behoeden voor misbruik. We hebben onlangs in deze whitepaper onze platformgebonden mogelijkheden uiteengezet om accounts te identificeren en te schorsen. We zijn ons ervan bewust dat een aantal bedrijven onze machinaal lerende systemen probeert te omzeilen, ook al stellen we alles in het werk om deze te verbeteren. Via de platformgebonden informatie die binnen WhatsApp beschikbaar is, hebben we miljoenen onrechtmatige accounts gestopt die onze dienst gebruikten.
Dit is een uitdaging die een holistische aanpak vereist en WhatsApp zet alle beschikbare middelen in (waaronder juridische stappen) om schending van onze Servicevoorwaarden te voorkomen, zoals massaberichten of geautomatiseerde berichten, of niet-persoonlijk gebruik. Naast het gebruik van technologische toepassingen nemen we ook juridische stappen tegen individuen of bedrijven die we koppelen aan platformgebonden bewijs van dergelijk misbruik. WhatsApp behoudt zich het recht voor om in dergelijke omstandigheden juridische stappen te blijven nemen.
Daarnaast zal WhatsApp vanaf 7 december 2019 juridische stappen nemen tegen personen van wie we vaststellen dat zij betrokken zijn of anderen helpen bij het schenden van onze Servicevoorwaarden, zoals het verzenden van massaberichten of geautomatiseerde berichten, of niet-persoonlijk gebruik, ook al is die vaststelling gebaseerd op informatie die alleen beschikbaar is buiten ons platform. Deze externe informatie omvat bijvoorbeeld openbare uitspraken van bedrijven over de mogelijkheid om WhatsApp te gebruiken op manieren die onze Servicevoorwaarden schenden. Dit dient als kennisgeving dat we juridische stappen zullen nemen tegen bedrijven waartegen uitsluitend extern bewijsmateriaal van misbruik voorhanden is indien het misbruik zich voortzet na 7 december 2019 of als de betreffende bedrijven gekoppeld zijn aan platformgebonden bewijs van misbruik vóór deze datum.
Niets in deze bekendmaking beperkt het recht van WhatsApp om zijn Voorwaarden af te dwingen met gebruik van technologie, zoals het schorsen van accounts op basis van criteria voor machinaal leren, en WhatsApp zal hiermee blijven doorgaan.
We blijven mogelijkheden bieden om bedrijven te helpen met klanten te communiceren. Bekijk voor meer informatie over deze mogelijkheden de pagina's van de WhatsApp Business-app en het WhatsApp Business-platform.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee