การกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

iPhone
ตามค่าเริ่มต้น WhatsApp จะกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่ออนุญาตให้:
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ เพียงไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว
หมายเหตุ:
  • หากคุณไม่ได้แชร์เวลาออนไลน์ล่าสุดหรือสถานะออนไลน์ คุณจะไม่สามารถเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุดหรือสถานะออนไลน์ของบุคคลอื่นได้
  • ผู้ที่ออนไลน์ในการสนทนาในแชทกับคุณสามารถเห็นเมื่อคุณกำลังพิมพ์อยู่
  • หากคุณปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณจะไม่สามารถอ่านใบตอบรับการเปิดอ่านจากบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ จะมีการส่งใบตอบรับการเปิดอ่านทุกครั้งสำหรับแชทกลุ่ม
  • หากผู้ติดต่อปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณจะไม่สามารถดูได้ว่าผู้ติดต่อได้ดูการอัปเดตสถานะของคุณแล้วหรือไม่
เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน: Android
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่