Úprava nastavení súkromia

iPhone
Predvolené nastavenia súkromia v aplikácii WhatsApp umožňujú:
Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, otvorte Nastavenia > Súkromie.
Upozornenie:
  • Pokiaľ nebudete zdieľať informáciu o tom, kedy ste boli naposledy online, alebo svoj online status, ani vy nebudete mať možnosť vidieť, kedy boli ostatní používatelia naposledy online ani ich online status.
  • Ľudia, ktorí sú online v rovnakom chate, môžu vidieť, kedy píšete.
  • Ak vypnete odosielanie potvrdení o prečítaní, ani vy nebudete môcť vidieť potvrdenia o prečítaní od ostatných používateľov. V skupinových chatoch sa potvrdenia o prečítaní odosielajú vždy.
  • Ak má niektorý kontakt vypnuté potvrdenia o prečítaní, nebudete môcť vidieť, či si zobrazil aktualizáciu vášho statusu.
Ďalšie informácie o nastaveniach súkromia: Android
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie