Odpovede na vaše otázky o aktualizácii Zásad ochrany osobných údajov služby WhatsApp z januára 2021

V januári 2021 sme začali zavádzať aktualizované Zásady ochrany osobných údajov a dostali sme mnoho obsažných otázok. Vyskytli sa však aj nejaké nepodložené dohady, preto považujeme za dôležité dať odpovede na najčastejšie otázky, ktoré ste nám poslali. Vynakladáme totiž obrovské úsilie na to, aby komunikácia cez WhatsApp bola naozaj súkromná.
Chceme hneď na úvod zdôrazniť, že táto zmena zásad nemá vôbec žiadny vplyv na súkromnosť správ, ktoré si posielate so svojimi priateľmi alebo rodinou. Tieto zmeny sa týkajú obchodných funkcií služby WhatsApp, ktoré vôbec nemusíte používať, ak nechcete, a prijali sme ich výhradne s cieľom zvýšiť transparentnosť zhromažďovania a používania vašich údajov. Viac informácií o týchto nových obchodných funkciách a aktualizácii Zásad ochrany osobných údajov vo WhatsApp nájdete na tejto stránke.
Ochrana súkromia a zabezpečenie osobných správ
Nevidíme vaše osobné správy ani si nemôžeme vypočuť vaše hovory a nedokáže to ani Meta: Ani WhatsApp, ani Meta si nedokážu prečítať vaše správy či vypočuť vaše hovory s priateľmi, rodinou alebo spolupracovníkmi cez WhatsApp. Nech už napíšete alebo poviete čokoľvek, zostane to medzi vami. Vaše osobné správy sú totiž chránené šifrovaním počas celého spojenia. V tejto ochrane nikdy nepoľavíme a dôkazom tohto nášho záväzku je aj príslušné označenie každého chatu. Viac informácií o zabezpečení služby WhatsApp nájdete na tejto stránke.
Nevedieme záznamy o tom, kto kedy komu napíše či zavolá: Hoci mobilní operátori a iní poskytovatelia mobilných služieb obvykle uchovávajú takéto informácie, my si uvedomujeme, že uchovávanie takýchto záznamov o dvoch miliardách našich používateľov by predstavovalo neúnosné riziko pre ochranu osobných údajov a zabezpečenie, preto to nerobíme.
Nevidíme vašu polohu a nevidí ju ani Meta: Keď s niekým zdieľate svoju polohu cez WhatsApp, informácie o vašej polohe sú šifrované počas celého spojenia, takže o vašej polohe sa nedozvie nikto, kto sa to dozvedieť nemá.
Nezdieľame vaše kontakty so spoločnosťou Meta: Keď nám povolíte prístup k telefónnym číslam v adresári vášho telefónu, použijeme ich výhradne na zabezpečenie rýchleho a spoľahlivého posielania správ. Vaše zoznamy kontaktov nezdieľame so žiadnymi inými aplikáciami od spoločnosti Meta.
Skupiny zostanú súkromné: Členstvo v skupinách používame na doručovanie správ a ochranu služby pred spamom a zneužitím. Tieto údaje nezdieľame so spoločnosťou Meta na reklamné účely. Sú to súkromné chaty, ktoré sú šifrované počas celého spojenia, takže my ich obsah nevidíme.
Správy môžete nastaviť tak, aby zmizli: V záujme ešte lepšej ochrany súkromia môžete svoje správy nastaviť tak, aby po odoslaní zmizli z chatov. Viac informácií nájdete v tomto článku v Centre pomoci.
Môžete si stiahnuť svoje údaje: Priamo v aplikácii si môžete stiahnuť a skontrolovať všetky údaje, ktoré o vás máme. Viac informácií nájdete v tomto článku v Centre pomoci.
Posielanie správ spoločnostiam a ako spolupracujeme so spoločnosťou Meta
Milióny ľudí z celého sveta dennodenne používajú WhatsApp na bezpečnú komunikáciu s rôznymi spoločnosťami. Snažíme sa, aby vaša komunikácia so spoločnosťami bola čo najjednoduchšia a najpríjemnejšia. Vždy vás priamo v aplikácii WhatsApp upozorníme, keď budete komunikovať s nejakou spoločnosťou, ktorá používa tieto funkcie.
Cloudové rozhranie API hosťované spoločnosťou Meta: Posielanie správ spoločnostiam nie je to isté ako posielanie správ rodine či priateľom. Niektoré veľké spoločnosti musia používať hostingové služby na správu komunikácie. Preto spoločnostiam ponúkame možnosť používať služby zabezpečeného hostingu od spoločnosti Meta na správu chatov so zákazníkmi, zodpovedanie otázok a posielanie užitočných informácií, ako sú napríklad nákupné objednávky, cez WhatsApp. Či už so spoločnosťou komunikujete telefonicky, e-mailom alebo cez WhatsApp, vždy vie, čo hovoríte a tieto informácie môže použiť na svoje vlastné marketingové ciele, a to vrátane reklamy na webstránkach spoločnosti Meta. Záleží nám na tom, aby ste o tom vedeli, preto všetky konverzácie so spoločnosťami, ktoré používajú hostingové služby od spoločnosti Meta, vždy zreteľne označíme.
Objavovanie spoločností: Na Facebooku sa vám môže zobraziť reklama s tlačidlom na poslanie správy spoločnosti cez WhatsApp. Ak máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu WhatsApp, budete môcť poslať spoločnosti správu. Facebook vám môže na základe spôsobu, ako reagujete na tieto reklamy, prispôsobiť zobrazovanie reklám na Facebooku.
Platby v aplikácii WhatsApp: V krajinách, kde je dostupná funkcia platieb, sa na platby cez WhatsApp uplatňujú samostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na tejto stránke. Táto aktualizácia nemá žiadny vplyv na tieto zásady ochrany osobných údajov.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie