Používanie funkcie spustenia chatu kliknutím

Funkcia spustenia chatu kliknutím vo WhatsApp umožňuje začať chat bez toho, aby ste si museli uložiť kontaktované telefónne číslo do adresára telefónu. Pokiaľ poznáte telefónne číslo osoby, ktorú chcete kontaktovať, a táto osoba má aktívny účet WhatsApp, môžete vytvoriť odkaz, cez ktorý s ňou môžete chatovať. Kliknutím na odkaz automaticky otvoríte chat s touto osobou. Funkcia spustenia chatu kliknutím funguje v mobilnej aplikácii, ako aj v aplikácii WhatsApp Web.
Vytvorenie vlastného odkazu
Použite adresu v tvare https://wa.me/<number>, pričom <number> je celé telefónne číslo v medzinárodnom formáte. Pri pridávaní telefónneho čísla v medzinárodnom formáte vynechajte nuly, zátvorky a pomlčky.
Napríklad:
Správny formát: https://wa.me/1XXXXXXXXXX
Nesprávny formát: https://wa.me/+001-(XXX)XXXXXXX
Vytvorenie vlastného odkazu s vopred vyplneným textom správy
Vopred vyplnený text správy sa zobrazí v textovom poli chatu. Použite adresu v tvare https://wa.me/telefónnečíslowhatsapp?text=textskódovánímurl, pričom telefónnečíslowhatsapp je celé telefónne číslo v medzinárodnom formáte a textskódovánímurl je vopred vyplnený text správy s kódovaním URL.
Príklad: https://wa.me/1XXXXXXXXXX?text=M%C3%A1m%20z%C3%A1ujem%20o%20auto%2C%20ktor%C3%A9%20pred%C3%A1vate (Mám záujem o auto, ktoré predávate)
Ak chcete vytvoriť odkaz len s vopred vyplneným textom správy, použite tento formát https://wa.me/?text=textskódovánímurl
Príklad: https://wa.me/?text=M%C3%A1m%20ot%C3%A1zku%20t%C3%BDkaj%C3%BAcu%20sa%20ponuky%20bytu (Mám otázku týkajúcu sa ponuky bytu)
Keď kliknete na takýto odkaz, zobrazí sa vám zoznam kontaktov, ktorým môžete odoslať správu.
Používanie tlačidla Chatovať v aplikácii WhatsApp
Oficiálne tlačidlo Chatovať v aplikácii WhatsApp spĺňa pravidlá týkajúce sa používania značky. Ak splníte pravidlá týkajúce sa používania značky, bude toto tlačidlo rozpoznateľné a dôveryhodné pre potenciálnych zákazníkov, ktorí s vami chcú komunikovať. Tlačidlo Chatovať v aplikácii WhatsApp je dostupné v zelenej a bielej farbe a v troch rôznych veľkostiach: malé, stredné a veľké.
Nižšie nájdete dva príklady vzhľadu tlačidla Chatovať v aplikácii WhatsApp:
Upozornenie: Tlačidlo Chatovať v aplikácii WhatsApp je momentálne dostupné len v angličtine.
Ak chcete zvýšiť používanie tlačidla Chatovať v aplikácii WhatsApp, dodržujte nasledujúce odporúčania:
Tlačidlo Chatovať v aplikácii WhatsApp môžete použiť na viacerých miestach – napríklad tu:
 • cieľové stránky v počítačových prehliadačoch,
 • kontaktné stránky,
 • mobilné aplikácie,
 • mobilné verzie vašich webstránok,
 • šablóny od vývojárov tretích strán.
Príklady HTML kódu
 • na vloženie obrázka vo formáte SVG:
 • <a aria-label="Chat on WhatsApp" href="https://wa.me/1XXXXXXXXXX"><img alt="Chat on WhatsApp" src="WhatsAppButtonGreenLarge.svg" />
  <a />
 • na vloženie obrázka vo formáte PNG:
 • <a aria-label="Chat on WhatsApp" href="https://wa.me/1XXXXXXXXXX"><img alt="Chat on WhatsApp" src="WhatsAppButtonGreenLarge.png" />
  <a />
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie