نحوه استفاده از ویژگی کلیک کردن برای گفتگو

ویژگی کلیک کردن برای گفتگو در واتساپ به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید بدون ذخیره کردن شماره تلفن افراد در دفترچه تلفنتان، با آن‌ها گفتگو کنید. کافی است ‌شماره تلفن آن‌ها را بدانید و آن‌ها حساب فعال در واتساپ داشته باشند تا بتوانید پیوندی بسازید که به شما این امکان را بدهد که با آن‌ها شروع به گفتگو کنید. با کلیک کردن روی این پیوند بطور خودکار گفتگویی با آن شخص باز خواهد شد. ویژگی کلیک کردن برای گفتگو هم در تلفنتان و هم در «واتساپ وب» کار می‌کند.
ایجاد پیوند خودتان
از https://wa.me/<number> استفاده کنید که در آن به‌جای <number> شماره تلفنی کامل در قالب بین‌المللی قرار می‌گیرد. هنگام افزودن شماره تلفن در قالب بین‌المللی، صفرهای ابتدای شماره تلفن، پرانتزها یا خط تیره‌ها را حذف کنید.
چند نمونه:
استفاده کنید: https://wa.me/1XXXXXXXXXX
استفاده نکنید: https://wa.me/+001-(XXX)XXXXXXX
ایجاد پیوند خودتان با پیام ازپیش نوشته‌شده
پیام ازپیش نوشته‌شده به‌طور خودکار در فیلد متنی گفتگو نمایان خواهد شد. از https://wa.me/whatsappphonenumber?text=urlencodedtext استفاده کنید که در آن به‌جای whatsappphonenumber شماره تلفنی کامل در قالب بین‌المللی قرار می‌گیرد و به‌جای urlencodedtext پیامی ازپیش نوشته‌شده با نشانی وب کدگذاری‌شده قرار می‌گیرد.
نمونه: https://wa.me/1XXXXXXXXXX?text=I'm%20interested%20in%20your%20car%20for%20sale
برای ایجاد پیوند فقط با پیامی ازپیش نوشته‌شده، از https://wa.me/?text=urlencodedtext استفاده کنید
نمونه: https://wa.me/?text=I'm%20inquiring%20about%20the%20apartment%20listing`‎
پس از کلیک کردن روی این پیوند، فهرستی از مخاطبان که می‌توانید پیامتان را برای آن‌ها ارسال کنید، به شما نشان داده خواهد شد.
نحوه استفاده از دکمه «گفتگو در واتساپ»
دکمه «گفتگو در واتساپِ» که دارای نمانام تجاری است، از دستورالعمل‌های نمانام تجاری پیروی می‌کند. با پیروی از دستورالعمل‌های نمانام‌ تجاری، این دکمه برای مشتریان احتمالی که می‌خواهند با شما تعامل داشته باشند، قابل‌شناسایی و قابل‌اعتماد خواهد بود. دکمه «گفتگو در واتساپ» در رنگ‌های سبز و سفید و سه اندازه مختلف کوچک، متوسط و بزرگ در دسترس است.
در زیر دو نمونه از ظاهر دکمه رسمی «گفتگو در واتساپ» را مشاهده می‌کنید:
توجه: درحال‌حاضر دکمه «گفتگو در واتساپ» فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.
برای افزایش تعامل با استفاده از دکمه «گفتگو در واتساپ»، بهترین اقداماتی که می‌توانید انجام دهید عبارتند از:
 • از این دکمه به همین شکل فعلی استفاده کنید. این دکمه را تغییر ندهید.
 • از آخرین نسخه این دکمه استفاده کنید. می‌توانید از اینجا طرح‌های این دکمه را دانلود کنید.
 • مطمئن شوید این دکمه قابل‌مشاهده باشد و به‌راحتی خوانده شود.
می‌توانید از این دکمه «گفتگو در واتساپ» در مکان‌های زیادی استفاده کنید، مانند:
 • صفحه‌های مقصد در مرورگرهای رایانه رومیزی
 • صفحه‌های تماس
 • برنامه‌های تلفن همراه
 • نسخه‌های ویژه تلفن همراه وب‌سایت‌تان
 • الگوهای توسعه‌دهندگان شخص‌ثالث
نمونه‌های کد HTML
 • برای جاسازی تصویر SVG:
 • <a aria-label="Chat on WhatsApp" href="https://wa.me/1XXXXXXXXXX"> <img alt="Chat on WhatsApp" src="WhatsAppButtonGreenLarge.svg" /> </a>
 • برای جاسازی تصویر PNG
 • <a aria-label="Chat on WhatsApp" href="https://wa.me/1XXXXXXXXXX"> <img alt="Chat on WhatsApp" src="WhatsAppButtonGreenLarge.png" /> </a>
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر