Jak používat odkaz pro zahájení chatu kliknutím

Odkaz pro zahájení chatu kliknutím umožňuje v aplikaci WhatsApp zahájit konverzaci, aniž byste telefonní číslo daného uživatele měli uložené v adresáři telefonu. Pokud znáte telefonní číslo uživatele a pokud má aktivní účet WhatsApp, můžete vytvořit odkaz, který vám umožní zahájit společný chat. Kliknutím na odkaz se automaticky otevře chat s touto osobou. Zahájení chatu kliknutím funguje na telefonu i v aplikaci WhatsApp Web.
Jak vytvořit svůj vlastní odkaz
Použijte odkaz https://wa.me/<number>, kde <number> je telefonní číslo v úplném mezinárodním formátu. Při zadávání telefonního čísla v mezinárodním formátu vynechejte nuly z předvolby čísla a z celého telefonního čísla vynechejte jakékoli závorky či pomlčky.
Například:
Správně zadané číslo: https://wa.me/1XXXXXXXXXX
Nesprávně zadané číslo: https://wa.me/+001-(XXX)XXXXXXX
Jak vytvořit svůj vlastní odkaz s předem vyplněnou zprávou
Předem vyplněná zpráva, kterou zadáte, se bude automaticky objevovat v textovém poli chatu. Použijte odkaz https://wa.me/telefonníčíslowhatsapp?text=textvkóduurl, kde telefonníčíslowhatsapp je telefonní číslo v úplném mezinárodním formátu a textvkóduurl je předvyplněný text zprávy v kódu URL.
Například: https://wa.me/1XXXXXXXXXX?text=Mám%20zájem%20o%20auto,%20které%20prodáváte
Chcete-li vytvořit odkaz pouze s předvyplněným textem zprávy, použijte https://wa.me/?text=textvkóduurl
Například: https://wa.me/?text=Mám%20zájem%20o%20byt,%20který%20pronajímáte
Jakmile na takovýto odkaz kliknete, zobrazí se vám seznam kontaktů, kterým můžete zprávu odeslat.
Jak používat tlačítko Chatovat přes WhatsApp
Oficiální tlačítko Chatovat přes WhatsApp podléhá závazným pokynům značky. Budete-li tyto pokyny dodržovat, zákazníci, kteří s vámi chtějí komunikovat, tlačítko snadno rozpoznají a budou ho používat s důvěrou. Tlačítko Chatovat přes WhatsApp je k dispozici v zelené a bílé barvě a ve třech různých velikostech: malé, střední a velké.
Níže najdete dva příklady, jak oficiální tlačítko Chatovat přes WhatsApp vypadá:
Upozornění: Tlačítko Chatovat přes WhatsApp je v současné době k dispozici pouze v angličtině.
Chcete-li, aby vaši zákazníci tlačítko využívali více, dodržujte tyto osvědčené postupy:
 • Používejte tlačítko v jeho původní podobě. Tlačítko neměňte.
 • Používejte aktuální verzi tlačítka. Tlačítko v různých podobách si můžete stáhnout zde.
 • Ujistěte se, že tlačítko je dobře viditelné a čitelné.
Tlačítko Chatovat přes WhatsApp můžete využít na mnoha místech, například:
 • na cílových stránkách v prohlížečích na počítači,
 • na kontaktních stránkách,
 • v mobilních aplikacích,
 • v mobilních verzích vašich webových stránek,
 • v šablonách vývojářů třetích stran.
Příklady kódu HTML
 • pro vložení obrázku ve formátu SVG:
 • <a aria-label="Chat on WhatsApp" href="https://wa.me/1XXXXXXXXXX"><img alt="Chat on WhatsApp" src="WhatsAppButtonGreenLarge.svg" />
  <a />
 • pro vložení obrázku ve formátu PNG:
 • <a aria-label="Chat on WhatsApp" href="https://wa.me/1XXXXXXXXXX"><img alt="Chat on WhatsApp" src="WhatsAppButtonGreenLarge.png" />
  <a />
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne