Jak edytować profil?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Edytowanie zdjęcia profilowego
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Naciśnij Opcje > Ustawienia > Profil.
 3. Wybierz Zdjęcie profilowe.
 4. W przypadku, gdy:
  • Masz zdjęcie profilowe: naciśnij WIĘCEJ. Skorzystaj z opcji: Wyświetl zdjęcie, Edytuj (aby zrobić nowe zdjęcie Aparatem), wybierz zdjęcie z Galerii lub Usuń zdjęcie.
  • Nie masz zdjęcia profilowego: naciśnij DODAJ. Możesz zrobić zdjęcie Aparatem lub wybrać zdjęcie z Galerii.
Edytowanie nazwy profilowej
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Naciśnij Opcje > Ustawienia > Profil.
 3. Wybierz Imię.
 4. Naciśnij EDYTUJ, aby wprowadzić nową nazwę.
  • Długość nazwy ograniczona jest do 25 znaków.
 5. Naciśnij Zapisz.
Nazwa profilu będzie widoczna dla użytkowników należących do grup, którzy nie zapisali Twoich danych kontaktowych w książce adresowej telefonu.
Edytowanie „o mnie”
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Naciśnij Opcje > Ustawienia > Profil.
 3. Wybierz O mnie.
 4. Naciśnij EDYTUJ, aby wprowadzić nowe informacje w sekcji „o mnie”.
  • Długość sekcji „o mnie” ograniczona jest do 139 znaków.
  • Sekcja „o mnie” nie może być pusta.
 5. Naciśnij Zapisz.
Uwaga:
 • Możesz zmienić ustawienia prywatności, aby zadecydować o tym, kto może wyświetlić Twoje zdjęcie profilowe i sekcję „o mnie”.
 • Jeśli zablokujesz kontakt, ta osoba nie zobaczy aktualizacji Twojego zdjęcia profilowego ani sekcji „o mnie”.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie