Cara mengedit profil anda

Android
iPhone
KaiOS
Web dan Komputer meja
Windows
Mengedit foto profil anda
 1. Buka WhatsApp.
 2. Tekan Pilihan > Tetapan > Profil.
 3. Pilih Foto profil.
 4. Jika anda:
  • Mempunyai foto profil: Tekan LAGI. Anda boleh memilih Lihat untuk melihat foto anda, Edit untuk mengambil foto baharu dengan Kamera atau memilih foto daripada Galeri atau Alih keluar foto anda.
  • Tidak mempunyai foto profil: Tekan TAMBAH. Anda boleh mengambil foto dengan Kamera atau memilih foto daripada Galeri.
Mengedit nama profil anda
 1. Buka WhatsApp.
 2. Tekan Pilihan > Tetapan > Profil.
 3. Pilih Nama.
 4. Tekan EDIT, kemudian masukkan nama baharu anda.
  • Had nama ialah 25 aksara.
 5. Tekan Simpan.
Nama profil anda akan kelihatan kepada pengguna dalam grup yang tidak mempunyai maklumat hubungan anda disimpan pada buku alamat telefon mereka.
Mengedit maklumat perihalan anda
 1. Buka WhatsApp.
 2. Tekan Pilihan > Tetapan > Profil.
 3. Pilih Perihalan.
 4. Tekan EDIT, kemudian masukkan maklumat perihalan baharu anda.
  • Had maklumat perihalan ialah 139 aksara.
  • Maklumat perihalan anda tidak boleh kosong.
 5. Tekan Simpan.
Nota:
 • Anda boleh menukar tetapan privasi anda untuk mengawal individu yang dapat melihat foto profil dan maklumat perihalan anda.
 • Jika anda menyekat kenalan, individu tersebut tidak akan dapat melihat sebarang pengemaskinian foto profil atau maklumat perihalan anda.
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak