Informacje o rejestracji i weryfikacji dwuetapowej

Gdy utworzysz konto WhatsApp, pojawią się dwa różne ekrany:
  • Rejestracja: Ekran wyświetla się, gdy tworzysz nowe lub rejestrujesz istniejące konto. W celu potwierdzenia, że jesteś właścicielem numeru telefonu, pojawi się monit o wprowadzanie sześciocyfrowego kodu rejestracyjnego otrzymanego w SMS-ie lub rozmowie telefonicznej. Zweryfikowanie numeru telefonu za pomocą kodu rejestracyjnego to jedyny sposób aktywacji konta, dlatego konieczna jest możliwość odebrania kodu na telefonie.
  • Weryfikacja dwuetapowa: Ekran wyświetla się po pomyślnym zarejestrowaniu numeru telefonu w WhatsApp. Weryfikacja dwuetapowa jest opcjonalną funkcją, która dodatkowo zabezpiecza Twoje konto WhatsApp. Gdy włączysz tę funkcję, utworzysz i potwierdzisz unikalny PIN, który będzie wymagany, aby uzyskać dostęp do konta. PIN do weryfikacji dwuetapowej różni się od sześciocyfrowego kodu otrzymanego w SMS-ie lub rozmowie telefonicznej. Więcej na temat weryfikacji dwuetapowej przeczytasz w tym artykule.
Jeśli weryfikacja dwuetapowa nie została przez Ciebie aktywowana, jednak pojawia się monit o wprowadzenie PIN-u, prawdopodobnie aktywował ją poprzedni właściciel numeru telefonu. W tym przypadku konieczne będzie odczekanie 7 dni, zanim pojawi się możliwość zresetowania PIN-u zapewniającego dostęp do konta.
Jeśli zapomnisz PIN-u, a udało Ci się pomyślnie zarejestrować numer telefonu w WhatsApp, dotknij Nie pamiętasz PIN-u? > Wyłącz, aby uzyskać dostęp do konta.
Uwaga: Z numeru WhatsApp można korzystać jednocześnie tylko na jednym urządzeniu. Po pomyślnym zarejestrowaniu numeru telefonu w WhatsApp wszyscy inni użytkownicy, którzy mogli korzystać z konta do tej pory, zostaną automatycznie wylogowani, a konto zostanie zabezpieczone.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie