Úprava fotiek a videí

Android
iPhone
Vo WhatsApp si môžete upraviť fotografie a videá pridaním emoji, textu alebo kresieb voľnou rukou.
Úprava fotiek a videí
 1. Klepnite na ikonu
  Fotoaparát v textovom poli.
 2. Spravte novú fotku alebo nahrajte video, prípadne vyberte existujúcu fotku alebo video z albumu.
 3. Vyberte, čo chcete do fotky alebo videa pridať.
Pridanie nálepiek alebo emoji
 1. Klepnite na ikonu
  Nálepka a potom na Nálepka alebo Emoji.
 2. Klepnite na položku, ktorú chcete použiť.
  • Ak chcete premiestniť položku, podržte na nej prst a potom ju potiahnite.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť položky, stiahnutím alebo odtiahnutím prstov ju zmenšite alebo zväčšite.
  • Ak chcete otočiť položku, stiahnite prsty a otočte ju.
Pridanie textu
 1. Klepnite na ikonu Text
  v hornej časti obrazovky.
 2. Do textového poľa zadajte text.
  • Ak chcete vybrať farbu, potiahnite prstom nahor a nadol v nástroji na výber farby.
  • Ak chcete vybrať typ písma, potiahnite prstom doľava od nástroja na výber farby vpravo. Zdvihnutím prsta potvrďte výber typu písma.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť textu, stiahnutím alebo odtiahnutím prstov ho zmenšite alebo zväčšite.
  • Ak chcete otočiť text, stiahnite prsty a otočte ho.
Kreslenie
 1. Klepnite na ikonu
  Kresliť v hornej časti obrazovky.
 2. Teraz môžete prstom voľne kresliť na obrazovke.
  • Ak chcete vybrať farbu, potiahnite prstom nahor a nadol v nástroji na výber farby. Môžete vybrať inú farbu pre každú čiaru, ktorú nakreslíte.
Použitie filtrov
 1. Potiahnite prstom nahor cez fotku alebo video.
 2. Vyberte filter.
Stlmenie zvuku videa
 1. Klepnutím na ikonu
  Stlmiť vypnete zvuk videa.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie