Jak upravovat fotografie a videa

Android
iPhone
Aplikace WhatsApp vám umožňuje přidávat symboly emoji, text nebo kresby a ozvláštnit tak své fotografie a videa.
Úprava fotek a videí
 1. Klepněte na ikonu fotoaparátu
  v textovém poli.
 2. Pořiďte novou fotografii nebo video, případně vyberte stávající fotografii nebo video z galerie.
 3. Vyberte, co chcete k fotografii nebo videu přidat.
Jak přidat nálepky nebo symboly emoji
 1. Klepněte na ikonu nálepek
  a zvolte si, zda chcete přidat Nálepky nebo symboly Emoji.
 2. Klepněte na položku, kterou si přejete přidat.
  • Chcete-li položku přesunout, přidržte ji a přetáhněte na požadované místo.
  • Chcete-li změnit její velikost, sevřete nebo rozevřete prsty podle toho, zda chcete položku zmenšit či zvětšit.
  • Chcete-li položku otočit, sevřete ji prsty a podle potřeby ji otočte.
Jak přidat text
 1. Klepněte na ikonu textu
  v horní části obrazovky.
 2. Do textového pole zadejte požadovaný text.
  • Chcete-li vybrat barvu, na liště barev přesuňte posuvník prstem nahoru nebo dolů.
  • Chcete-li vybrat typ písma, posunujte postupně prst od lišty barev směrem doleva. Jakmile najdete písmo, které si přejete použít, prst zvedněte.
  • Chcete-li změnit velikost textu, sevřete nebo rozevřete prsty podle toho, zda chcete text zmenšit či zvětšit.
  • Chcete-li text otočit, sevřete ho prsty a podle potřeby jej otočte.
Jak přidat kresbu
 1. Klepněte na ikonu kreslení
  v horní části obrazovky.
 2. Prstem pak můžete volně kreslit.
  • Chcete-li vybrat barvu, na liště barev přesuňte posuvník prstem nahoru nebo dolů. Pro každý jednotlivý tah můžete vybrat jinou barvu.
Jak používat filtry
 1. Přejeďte na fotce nebo videu prstem směrem nahoru.
 2. Vyberte požadovaný filtr.
Jak odebrat zvukovou stopu videa
 1. Klepnutím na ikonu reproduktoru
  můžete odebrat zvukovou stopu odesílaného videa.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne