Prepojené zariadenia

Keď nastavíte prepojenie so svojím telefónom, aplikáciu WhatsApp môžete používať aj na webe, v počítači alebo iných zariadeniach. Naraz môžete používať až štyri prepojené zariadenia a jeden telefón.
Vaše osobné správy, médiá a hovory sú šifrované počas celého spojenia. Každé prepojené zariadenie sa nezávisle pripojí k WhatsApp, pričom sa zachová rovnaká úroveň súkromia a zabezpečenia prostredníctvom šifrovania počas celého spojenia, na ktorú sú používatelia aplikácie WhatsApp zvyknutí.
Viac informácií o šifrovaní počas celého spojenia nájdete v tomto článku. Informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a zdieľame vaše údaje, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp.
Upozornenie:
  • Váš telefón nemusí zostať online, aby ste mohli používať WhatsApp v prepojených zariadeniach. Ak ho ale nepoužijete dlhšie ako 14 dní, vaše prepojené zariadenia sa odhlásia.
  • Na registráciu účtu WhatsApp a prepojenie nových zariadení budete potrebovať svoj telefón.
Nepodporované funkcie
Nasledujúce funkcie momentálne nie sú podporované v aplikácii WhatsApp Web ani WhatsApp Desktop:
  • zobrazenie okamžitej polohy,
  • vytvorenie a zobrazenie zoznamov rozosielania.
Zlepšenie zabezpečenia účtu
  • Zapnite vo svojom telefóne automatické upozornenia. Zapnutím automatických upozornení môžete zabrániť tomu, aby boli s vaším účtom prepojené zariadenia, ktoré nepoznáte. Ak zariadenie nepoznáte, klepnite na upozornenie. Zariadenie budete môcť preveriť a odstrániť ho.
  • Svoje prepojené zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak si chcete prezrieť všetky zariadenia prepojené s vaším účtom, v Nastaveniach aplikácie WhatsApp klepnite na Prepojené zariadenia. Ak sa chcete odhlásiť z prepojeného zariadenia, klepnite naň a potom na Odhlásiť sa. Prepojené zariadenia takisto automaticky odstraňujeme po 30 dňoch nečinnosti.
  • Na prepojenie nového zariadenia so svojím účtom je potrebné naskenovať QR kód WhatsApp. Tieto QR kódy skenujte len v aplikáciách WhatsApp Web, WhatsApp Desktop a zariadeniach Portal from Meta alebo Ray-Ban Stories.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie