એક વાર જોઈ શકાય તેવા મીડિયા અને વોઇસ મેસેજ કેવી રીતે મોકલવા અને ખોલવા

Android
iOS
KaiOS
તમે એવા ફોટા, વીડિયો અને વોઇસ મેસેજ મોકલી શકો છો કે જે મેસેજ મેળવનાર દ્વારા ખોલી લીધા પછી ચેટમાંથી ગાયબ થઈ જાય છે. આ 'એક વાર જુઓ' તરીકે મોકલો તરીકે ઓળખાય છે.
એક વાર જોઈ શકાય એવું મીડિયા
એક વાર જોઈ શકાય એવા ફોટા અને વીડિયો મેસેજ મેળવનારના ફોટા કે ગેલેરીમાં સેવ થશે નહિ. તેઓ તેને ફોરવર્ડ, શેર કે કોપિ કરી શકશે નહિ. મેસેજ મેળવનારાઓ તમારા એક વાર જોઈ શકાય તેવા મીડિયાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકશે નહિ કે રેકોર્ડિંગ કરી શકશે નહિ. તેમ છતાં કોઈ વ્યક્તિ તમારા મીડિયાનો ફોટા કે વીડિયો લઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે તે ગાયબ થાય તે પહેલાં કેમેરા કે બીજા ડિવાઇસ વડે તેનો ફોટો કે વીડિયો લઈ શકે છે.
તમે એવા ફોટા, વીડિયો અને વોઇસ મેસેજ મોકલી શકો છો કે જે મેસેજ મેળવનાર દ્વારા ખોલી લીધા પછી ચેટમાંથી ગાયબ થઈ જાય છે. આ 'એક વાર જુઓ' તરીકે મોકલો તરીકે ઓળખાય છે.
એક વાર જોઈ શકાય એવું મીડિયા
એક વાર જોઈ શકાય એવા ફોટા અને વીડિયો મેસેજ મેળવનારના ફોટા કે ગેલેરીમાં સેવ થશે નહિ અને તે તેમને ફોરવર્ડ કરી શકશે નહિ.
એક વાર જોઈ શકાય એવું મીડિયા આમ મોકલો
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. ફોટો કે વીડિયો લેવા માટે
  camera
  પર દબાવો અથવા તો તમારા આલ્બમમાંથી એક પસંદ કરો.
  વૈકલ્પિક રીતે,
  attach
  પર દબાવો, પછી:
  • તમારા કેમેરાથી નવો ફોટો કે વીડિયો લેવા માટે કેમેરા પર દબાવો.
   વીડિયો પર સમયગાળાની મર્યાદાઓ વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં દબાવો.
  • તમારા ડિવાઇસના ફોટા કે આલ્બમમાંથી ફોટો કે વીડિયો પસંદ કરવા ફોટો અને વીડિયો લાઇબ્રેરી પર દબાવો.
 3. view once
  પર દબાવો.
  • આ લીલું થઈ જાય એટલે, તમે 'એક વાર જુઓ' મોડ પર છો.
 4. send
  પર દબાવો.
મેસેજ મેળવનાર જેવો ફોટો કે વીડિયો જોઈ લેશે, એવું તરત તમને ખોલ્યો લખેલું જોવા મળશે.
નોંધ: મીડિયા મોકલવા માટે, WhatsAppને તમારા ડિવાઇસના ફોટા અને કેમેરામાં પ્રવેશની પરવાનગીની જરૂર પડે છે. તમે iPhone સેટિંગ્સ > પ્રાઇવસી એન્ડ સિક્યુરિટીમાંથી આ પરવાનગીઓ આપી શકો છો.
એક વાર સાંભળી શકાય એવા વોઇસ મેસેજ મોકલવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. માઇક્રોફોન પર દબાવો.
 3. રેકોર્ડિંગ લૉક કરવા માટે ઉપરની બાજુ સરકાવો.
 4. રેકોર્ડ કરો પર દબાવી રાખો.
 5. view once
  પર દબાવો.
  • આ લીલું થઈ જાય એટલે, તમે 'એક વાર જુઓ' મોડ પર છો.
 6. send
  પર દબાવો.
જો મેસેજ મેળવનારે મેસેજ વંચાયાની ખાતરી ચાલુ રાખી છે, તો જ્યારે તેઓ તમારું એક વાર જોઈ શકાય એવું મીડિયા કે વોઇસ મેસેજ ખોલશે ત્યારે તમને ચેટમાં મેસેજ 'ખોલ્યો' લખેલું જોવા મળશે.
એક વાર જોઈ શકાય તેવું મીડિયા અને વોઇસ મેસેજ ખોલવા માટે
 1. એક વાર જોઈ શકાય એવા મેસેજ પર દબાવો.
 2. ફોટો કે વીડિયો જુઓ અથવા વોઇસ મેસેજ સાંભળો.
 3. વ્યૂઅરમાંથી બહાર નીકળવા માટે
  back
  પર સરકાવો કે દબાવો.
તમે જે મીડિયા કે વોઇસ મેસેજ પહેલેથી જ જોઈ લીધા હશે તેના માટે તમને ખોલ્યો લખેલું જોવા મળશે. એક વાર જોઈ શકાય એવું મીડિયા તમારા કેમેરા રોલમાં સેવ થશે નહિ. એક વાર તમે મીડિયા વ્યૂઅરમાંથી બહાર નીકળો એટલે તમે મીડિયા ફરીથી જોઈ શકતા નથી.
સંબંધિત લેખો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં