Odesílání a prohlížení médií s jednorázovým zobrazením

Android
iPhone
KaiOS
Odesílání a prohlížení médií s jednorázovým zobrazením není v některých verzích KaiOS k dispozici.
Ve verzích, které to umožňují, momentálně můžete odesílat fotografie či videa, která budou automaticky odstraněna poté, co je příjemce otevře a opustí režim zobrazení médií. Jakmile uživatel režim zobrazení médií opustí, mediální soubor už v chatu nebude viditelný a nebude možné jej znovu zobrazit. Fotografie a videa s jednorázovým zobrazením nejsou ukládány do složky Fotografie ani Galerie v telefonu příjemce a nelze je přeposílat.
Odesílání médií s jednorázovým zobrazením
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Zvolte +.
 3. Vyberte položku k odeslání a následně zvolte:
  • Obrázek a pořiďte novou fotografii pomocí svého fotoaparátu nebo vyberte existující fotografii ze své knihovny.
  • Video a pořiďte nové video pomocí svého fotoaparátu nebo vyberte existující video ze své knihovny.
 4. Zvolte Vybrat > Možnosti a následně zvolte Jednorázové zobrazení.
 5. Zvolte ODESLAT.
Poté, co si příjemce fotografii či video zobrazí, se v chatu objeví zpráva s potvrzením Příloha otevřena.
Prohlížení médií s jednorázovým zobrazením
 1. Otevřete zprávu s ikonou číslice 1
  .
 2. Otevřete danou fotografii či video.
V chatu se u mediálního souboru, který jste už otevřeli, objeví zpráva s potvrzením Příloha otevřena. Jakmile opustíte režim zobrazení médií, mediální soubor už nebude možné znovu zobrazit ani ho nahlásit společnosti WhatsApp. Stejně tak nebude uložen do galerie fotoaparátu.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne