Prístup na Platformu WhatsApp Business

Ak hľadáte odpovede alebo chcete riešiť problémy, preskúmajte našu knižnicu obsahu pomoci.
Ak chcete komunikovať so zákazníkmi na Platforme WhatsApp Business, vytvorte si účet v aplikácii WhatsApp Business.
Ak vyvíjate riešenia pre svoju spoločnosť, vytvorte si účet podľa dokumentácie WhatsApp pre vývojárov.
Ak ste poskytovateľom obchodných riešení, môžete si vytvoriť účet na platforme Meta Business Manager.
Ak spolupracujete s poskytovateľom obchodných riešení na integrácii so službou WhatsApp, môžete si vytvoriť účet prostredníctvom integrovaného postupu registrácie.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie