دسترسی به «پلتفورم واتساپ تجاری»

برای یافتن پاسخ‌ها و عیب‌یابی مشکلات، کتابخانه محتوای راهنما را کاوش کنید.
برای تعامل با مشتریان در «پلتفورم واتساپ تجاری» باید «حساب واتساپ تجاری» بسازید.
اگر می‌خواهید برای توسعه شرکتتان به «پلتفورم واتساپ تجاری» دسترسی پیدا کنید، ازطریق سند توسعه‌دهنده واتساپ حساب بسازید.
اگر «ارائه‌دهنده راه‌حل‌های تجاری» (BSP) هستید می‌توانید در مدیر کسب‌وکار Meta حساب بسازید.
اگر برای یکپارچه‌سازی با واتساپ از «ارائه‌دهنده راه‌حل‌های تجاری» استفاده می‌کنید، می‌توانید ازطریق روند ثبت‌نام جاسازی‌شده حساب بسازید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر