Jak používat aktuální polohu

Funkce Aktuální poloha umožňuje v reálném čase sdílet po určitou dobu vaši polohu v rámci individuálního či skupinového chatu. Zda a jak dlouho budete svou aktuální polohu sdílet, si určujete sami. Sdílení aktuální polohy můžete také kdykoli zastavit. Pokud sdílení zastavíte, nebo uplyne doba sdílení, kterou jste nastavili, vaše aktuální poloha dále sdílena nebude. Kontaktům, s nimiž jste aktuální polohu sdíleli, se takto sdílená poloha bude zobrazovat i nadále, a to v podobě statické miniatury obrázku. Pokud na ni klepnou, zobrazí se jim vaše naposledy aktualizovaná poloha.
Tato funkce je opatřena koncovým šifrováním. Vaši aktuální polohu tedy neuvidí nikdo jiný než uživatelé, s nimiž jste ji sdíleli. Více informací o zabezpečení v aplikaci WhatsApp najdete v článku Zabezpečení aplikace WhatsApp. Další informace o ochraně osobních údajů v aplikaci WhatsApp najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.
Sdílení aktuální polohy
 1. Přístup aplikace WhatsApp k vaší poloze povolíte v Nastavení telefonu
  klepnutím na Soukromí > Polohové služby > WhatsApp > Vždy. Případně přejděte do Nastavení telefonu
  > WhatsApp > Poloha > Vždy.
 2. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 3. Klepněte na Připojit
  > Poloha > Sdílet aktuální polohu.
 4. Vyberte dobu, po kterou chcete svou aktuální polohu sdílet. Po uplynutí zvolené doby bude sdílení aktuální polohy zastaveno.
  • Pokud chcete, můžete k poloze přidat komentář.
 5. Klepněte na Odeslat
  .
Ukončení sdílení aktuální polohy
Chcete-li sdílení aktuální polohy ukončit pouze v konkrétním chatu či skupině:
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na Přestat sdílet > Přestat sdílet.
Chcete-li sdílení aktuální polohy ukončit ve všech chatech a skupinách najednou:
 1. V aplikaci WhatsApp otevřete Nastavení > Soukromí > Aktuální poloha.
 2. Klepněte na Přestat sdílet > Přestat sdílet.
Upozornění:
 • Povolení přístupu k poloze můžete kdykoli vypnout, přejdete-li do Nastavení telefonu
  > Soukromí > Polohové služby > WhatsApp > Nikdy.
 • Případně přejděte v telefonu do Nastavení
  > WhatsApp > Poloha > Nikdy.
Další informace:
Jak používat aktuální polohu na dalších zařízeních: Android
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne