Cara menggunakan lokasi langsung

Android
iPhone
Ciri lokasi langsung membolehkan anda berkongsi lokasi masa nyata anda untuk tempoh masa tertentu dengan peserta sembang individu atau kumpulan. Anda boleh mengawal sama ada anda mahu berkongsi dan tempoh masa perkongsian lokasi langsung anda. Anda juga boleh berhenti berkongsi lokasi langsung anda pada bila-bila masa. Setelah perkongsian dihentikan atau tamat masa, lokasi langsung anda tidak lagi dikongsikan. Individu yang anda kongsikan lokasi langsung akan terus melihat lokasi yang anda kongsikan sebagai imej kecil statik, dan boleh mengetik pada imej tersebut untuk melihat lokasi terakhir anda yang dikemas kini.
Ciri ini disulitkan hujung ke hujung, yang bermakna tiada sesiapa dapat melihat lokasi langsung anda kecuali orang yang anda kongsikan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keselamatan anda di WhatsApp, sila lawati Keselamatan WhatsApp. Anda juga boleh membaca Dasar Privasi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi WhatsApp.
Berkongsi lokasi langsung anda
 1. Dayakan keizinan lokasi untuk WhatsApp pada Seting
  telefon anda dengan mengetik Privasi > Perkhidmatan Lokasi > WhatsApp > Sentiasa. Sebagai alternatif, pergi ke Seting
  telefon anda > WhatsApp > Lokasi > Sentiasa.
 2. Buka sembang individu atau kumpulan.
 3. Ketik Lampirkan
  > Lokasi > Kongsi Lokasi Langsung.
 4. Pilih tempoh masa yang ingin anda kongsikan lokasi langsung anda. Lokasi langsung anda akan berhenti dikongsikan selepas tempoh masa yang dipilih.
  • Sebagai pilihan, sila tinggalkan komen.
 5. Ketik Hantar
  .
Menghentikan perkongsian lokasi langsung anda
Menghentikan perkongsian lokasi langsung anda dalam sembang individu atau sembang kumpulan tertentu
 1. Buka sembang individu atau kumpulan.
 2. Ketik Berhenti Berkongsi > Berhenti Berkongsi.
Menghentikan perkongsian lokasi langsung anda dalam semua sembang individu atau kumpulan
 1. Pergi ke Seting WhatsApp > Privasi > Lokasi Langsung.
 2. Ketik Berhenti Berkongsi > Berhenti Berkongsi.
Nota:
 • Anda boleh mengenyahdayakan keizinan lokasi untuk WhatsApp pada bila-bila masa dengan pergi ke Seting
  telefon anda > Privasi > Perkhidmatan Lokasi > WhatsApp > Jangan Sesekali.
 • Sebagai alternatif, pergi ke Seting
  telefon anda > WhatsApp > Lokasi > Jangan Sesekali.
Sumber berkaitan:
Cara menggunakan lokasi langsung pada Android
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak