વોઇસ મેસેજ કેવી રીતે મોકલવા

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
જો તમે મેસેજ લખવા માગતા ન હો, તો તમે વોઇસ મેસેજ રેકોર્ડ કરીને મોકલી શકો છો.
વોઇસ મેસેજ મોકલવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. ખાતરી કરો કે તમે મેસેજ બોક્સ પસંદ કરેલું છે.
 3. વોઇસ > વોઇસ પર દબાવો અને તમારો વોઇસ મેસેજ રેકોર્ડ કરવા બોલવાનું શરૂ કરો.
 4. રેકોર્ડ કરવાનું બંધ કરવા માટે બંધ કરો પર દબાવો.
 5. પછી તમે આ કરી શકો છો:
  • વોઇસ મેસેજ સાંભળવા માટે પ્લે કરો પર દબાવો.
  • વોઇસ મેસેજ મોકલવા માટે મોકલો પર દબાવો.
  • વોઇસ મેસેજ ડિલીટ કરવા માટે ડિલીટ કરો પર દબાવો.
નોંધ: જો તમારા મેસેજનો શરૂઆતનો ભાગ રેકોર્ડ ન થયો હોય, તો બની શકે કે તમારે બોલતા પહેલાં એક સેકન્ડ રાહ જોવી પડે.
તમે મોકલેલા વોઇસ મેસેજ પર તમે આમ જોશો:
 • તમારો મેસેજ મેળવનારે પ્લે ન કરેલા વોઇસ મેસેજ પર લીલો માઇક્રોફોન
  જોવા મળશે.
 • તમારો મેસેજ મેળવનારે પ્લે કરેલા વોઇસ મેસેજ પર વાદળી માઇક્રોફોન
  જોવા મેળશે.
નોંધ: નીચેનો વીડિયો માત્ર JioPhone કે JioPhone 2 પરના WhatsApp વપરાશકર્તાઓને લાગુ પડે છે.

સંબંધિત લેખ:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં