મીડિયા, સંપર્કો અથવા લોકેશન કેવી રીતે મોકલવું

KaiOS
તમે WhatsApp મેસેજમાં ઇમોજી, મીડિયા, સંપર્કો અથવા લોકેશન મોકલી શકો છો.
ઇમોજી, મીડિયા, સંપર્કો અથવા લોકેશન મોકલવા માટે
 1. WhatsApp ચેટ ખોલો.
 2. + પર દબાવો.
 3. તમારે જે મોકલવું હોય એ પસંદ કરો, તે પછી:
  • ઇમોજી પસંદ કરીને મોકલવા માટે ઇમોજી પર દબાવો.
  • GIF પસંદ કરીને મોકલવા માટે GIF પર દબાવો.
  • તમારા ફોનના કેમેરાથી ફોટો પાડવા અથવા ગેલરીમાંથી ફોટો પસંદ કરવા માટે ફોટો પર દબાવો. તમે તમારા ફોટા પર કેપ્શન પણ લખી શકો છો.
  • તમારા ફોનના કેમેરાથી વીડિયો રેકોર્ડ કરવા અથવા તમારા ફોનમાંથી વીડિયો પસંદ કરવા માટે વીડિયો પર દબાવો. તમે તમારા વીડિયો પર કેપ્શન પણ લખી શકો છો.
  • તમારા ફોનમાં રહેલી ઓડિયો ફાઇલ મોકલવા માટે ઓડિયો પર દબાવો.
  • તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાં સેવ કરેલા કોઈ સંપર્કની માહિતી મોકલવા માટે સંપર્કો પર દબાવો.
  • તમારું લોકેશન કે નજીકની કોઈ જગ્યા મોકલવા માટે લોકેશન પર દબાવો.
 4. મોકલો પર દબાવો.
નોંધ: WhatsApp મારફતે મોકલવામાં આવેલા કે ફોરવર્ડ કરવામાં આવેલા બધા ફોટા, વીડિયો અને ઓડિયો ફાઇલોનું મહત્તમ મંજૂર કરેલું કદ 512 MB વાળા ફોન માટે 10 MB અને ઓછી મેમરીવાળા ફોન માટે 5 MB છે.
મીડિયા સેવ કરવા માટે
જો તમે WhatsAppમાં મેળવેલું મીડિયા સેવ કરવા માગતા હો, તો વિકલ્પો > સેટિંગ > ચેટ > ગેલરીમાં મીડિયા બતાવો પર દબાવો. તમારા ફોનની ગેલરી અને વીડિયોમાં ફોટા અને વીડિયો સાચવવામાં આવશે.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં