Používanie štítkov

Štítky vám umožňujú triediť chaty a správy a rýchlo v nich vyhľadávať. Môžete si vytvárať štítky v rôznych farbách a s rôznymi názvami a môžete nimi označovať jednotlivé chaty alebo konkrétne správy v rámci chatu.
Vytváranie štítkov
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp Business.
 2. Klepnite na CHATY, potom na ikonu Ďalšie možnosti
  a vyberte Štítky.
 3. Klepnite na Pridať > zadajte názov štítka > klepnite na OK.
Poznámka: Môžete vytvoriť najviac 20 štítkov.
Označenie chatu štítkom
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp Business.
 2. Podržte prstom chat a klepnite na ikonu Štítok
  .
 3. Vyberte požadované štítky a klepnite na ULOŽIŤ.
Označenie správy štítkom
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp Business.
 2. Podržte prst na chate, klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Označiť správu štítkom.
 3. Vyberte požadované štítky a klepnite na ULOŽIŤ.
Poznámka: Ak chat alebo správu označíte viacerými štítkami, štítky sa zobrazia na sebe.
Vyhľadanie obsahu označeného štítkom
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp Business.
 2. Klepnite na CHATY, potom na ikonu Ďalšie možnosti
  a vyberte Štítky.
 3. Klepnite na štítok.
Na obrazovke CHATY môžete tiež klepnúť na profilovú fotku zákazníka alebo ikonu skupiny a zobraziť všetky štítky, ktorými ste daný chat označili.
Správa štítkov
Klepnite na CHATY, potom na ikonu Ďalšie možnosti
a vyberte Štítky. Klepnite na štítok, ktorý chcete spravovať. Môžete vykonať nasledujúce zmeny:
 • Úprava štítka: klepnite na štítok, potom na ikonu Ďalšie možnosti
  a vyberte Upraviť štítok.
 • Zmena farby štítka: klepnite na štítok, potom na ikonu Ďalšie možnosti
  a vyberte Vybrať farbu.
 • Odstránenie štítka: klepnite na štítok, potom na ikonu Ďalšie možnosti
  a vyberte Odstrániť štítok > ÁNO.
 • Vytvorenie nového rozosielania: klepnite na štítok, potom na ikonu Ďalšie možnosti
  a vyberte Poslať správu zákazníkom. Ak chcete vytvoriť návrh správy a potom správu odoslať, klepnite na značku začiarknutia
  .
  • Poznámka: Rozosielané správy vytvorené pomocou štítkov nie je možné odosielať skupinám. Rozosielanú správu vytvorenú pomocou štítkov dostanú iba jednotliví zákazníci.
Tip pre spoločnosti: Označovanie chatov štítkami typu „Nový zákazník“ a „Verný zákazník“ vám pomôže sledovať zvyklosti vašich zákazníkov pri nakupovaní.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie