Jak korzystać z etykiet?

Etykiety pomagają porządkować oraz szybko wyszukiwać czaty i wiadomości. Etykiety mogą mieć różne kolory i nazwy. Nadawaj je całym czatom lub wybranym wiadomościom wewnątrz czatów.
Tworzenie etykiet
 1. Otwórz aplikację WhatsApp Business.
 2. Dotknij CZATY > więcej opcji
  > Etykiety.
 3. Dotknij Dodaj > wprowadź nazwę etykiety > dotknij OK.
Uwaga: możesz utworzyć do 20 etykiet.
Nadawanie etykiet czatom
 1. Otwórz aplikację WhatsApp Business.
 2. Dotknij i przytrzymaj czat > dotknij Etykieta
  .
 3. Wybierz żądaną etykietę > dotknij ZAPISZ.
Nadawanie etykiet wiadomościom
 1. Otwórz aplikację WhatsApp Business.
 2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość > dotknij więcej opcji
  > Oznacz wiadomość.
 3. Wybierz żądaną etykietę > dotknij ZAPISZ.
Uwaga: jeśli nadasz czatowi lub wiadomości wiele etykiet, wyświetlą się nałożone jedna na drugiej.
Wyszukiwanie treści z etykietą
 1. Otwórz aplikację WhatsApp Business.
 2. Dotknij CZATY > więcej opcji
  > Etykiety.
 3. Dotknij etykiety.
Na ekranie CZATY możesz również dotknąć zdjęcia profilowego klienta lub ikony grupy, aby zobaczyć wszystkie etykiety nadane w tym czacie.
Zarządzanie etykietami
Dotknij CZATY > więcej opcji
> Etykiety. Dotknij żądanej etykiety. Możesz wykonać następujące czynności:
 • Edytowanie etykiety: dotknij etykiety > więcej opcji
  > Edytuj etykietę.
 • Zmiana koloru etykiety: dotknij etykiety > więcej opcji
  > Wybierz kolor.
 • Usuwanie etykiety: dotknij etykiety > więcej opcji
  > Usuń etykietę > TAK.
 • Tworzenie nowego ogłoszenia: dotknij etykiety > więcej opcji
  > Wyślij wiadomość do klientów. Dotknij znacznika wyboru
  , aby zapisać i wysłać wiadomość.
  • Uwaga: Ogłoszeń utworzonych przy użyciu etykiet nie można wysyłać do grup. Ogłoszenia utworzone przy użyciu etykiet są przesyłane tylko do poszczególnych klientów.
Wskazówka biznesowa: utworzenie dla czatów etykiet takich jak „Nowy klient” czy „Powracający klient” pomoże śledzić nawyki konsumpcyjne klientów.
Powiązane źródła:
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie