چگونگی استفاده از برچسب‌ها

برچسب‌ها به شما کمک می‌کنند تا گفتگوها و پیام‌هایتان را سامان‌دهی کنید و آنها را سریعتر پیدا کنید. می‌توانید برچسب‌هایی با رنگ‌ها یا نام‌های مختلف ایجاد کنید و آنها را به کل یک گفتگو یا پیام‌هایی خاص در یک گفتگو بیفرایید.
ایجاد برچسب‌ها
 1. برنامه واتساپ تجاری را باز کنید.
 2. رویگفتگوها > گزینه‌های بیشتر
  > برچسب‌ها بزنید.
 3. روی افزودن بزنید > نام برچسب را وارد کنید > رویتایید بزنید.
توجه: شما می‌توانید حداکثر تا ۲۰ برچسب ایجاد کنید.
اعمال برچسب به یک گفتگو
 1. برنامه واتساپ تجاری را باز کنید.
 2. روی یک گفتگو بزنید و نگه دارید > روی برچسب
  بزنید.
 3. برچسب‌های دلخواه را انتخاب کنید > روی ذخیره بزنید.
اعمال برچسب به یک پیام
 1. برنامه واتساپ تجاری را باز کنید.
 2. روی یک پیام بزنید و نگه دارید > روی گزینه‌های بیشتر
  > برچسب‌زنی به پیام بزنید.
 3. برچسب‌های دلخواه را انتخاب کنید > روی ذخیره بزنید.
توجه: اگر چندین برچسب به یک گفتگو یا پیام اعمال شود، برچسب‌ها روی هم ظاهر می‌شوند.
یافتن محتوای برچسب‌دار
 1. برنامه واتساپ تجاری را باز کنید.
 2. رویگفتگوها > گزینه‌های بیشتر
  > برچسب‌ها بزنید.
 3. روی برچسب بزنید.
از صفحه گفتگوها، همچنین می‌توانید روی عکس نمایه مخاطب یا آیکون گروه بزنید تا همه برچسب‌های مربوط به آن گفتگو را ببینید.
مدیریت برچسب‌ها
رویگفتگوها > گزینه‌های بیشتر
> برچسب‌ها بزنید. روی برچسب مورد نظرتان برای مدیریت بزنید. می‌توانید تغییرات زیر را بدهید:
 • ویرایش برچسب: روی برچسب > گزینه‌های بیشتر
  > ویرایش برچسب بزنید.
 • تغییر رنگ برچسب: روی برچسب > گزینه‌های بیشتر
  > انتخاب رنگ بزنید.
 • حذف برچسب: روی برچسب > گزینه‌های بیشتر
  > حذف برچسب > بله بزنید.
 • ایجاد پیام انتشاری جدید: روی برچسب > گزینه‌های بیشتر
  > پیام‌دهی به مشتریان بزنید. روی علامت تایید
  بزنید تا پیام خود را پیش‌نویس کنید و بفرستید.
  • توجه: پیام‌های انتشاری که با برچسب ایجاد شده‌اند را نمی‌توان به گروه‌ها فرستاد. فقط مشتریان شخصی پیام انتشاری ایجاد شده با برچسب را دریافت خواهند کرد.
ترفند تجاری: ساختن برچسب‌هایی مانند «مشتری جدید» و «مشتری قدیمی» کمک می‌کند خصوصیات خرید کردن مشتریان خود را ردیابی کنید.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر