Naskenovanie QR kódu WhatsApp spoločnosti

Android
iPhone
QR kódy WhatsApp vám umožňujú jednoducho sa spojiť so spoločnosťami. Pomocou fotoaparátu vo WhatsApp možno naskenovať iba oficiálne QR kódy WhatsApp.
Naskenovanie QR kódu spoločnosti
Ako naskenovať osobne
 1. Otvorte WhatsApp, klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Nastavenia.
 2. Klepnite na ikonu QR kódu vedľa svojho mena.
 3. Klepnite na NASKENOVAŤ KÓD.
 4. Podržte telefón nad QR kódom a naskenujte ho.
 5. Klepnite na POKRAČOVAŤ NA CHAT.
 6. Klepnutím na PRIDAŤ spoločnosť pridáte ako kontakt.
Kód môžete naskenovať aj pomocou fotoaparátu vo WhatsApp:
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na ikonu Fotoaparát
  .
 2. Podržte telefón nad QR kódom a naskenujte ho.
Ako naskenovať z galérie
 1. Otvorte WhatsApp, klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Nastavenia.
 2. Klepnite na ikonu QR kódu vedľa svojho mena.
 3. Klepnite na NASKENOVAŤ KÓD.
 4. Klepnite na ikonu Fotky v spodnej časti obrazovky.
 5. Vyberte obrázok s QR kódom WhatsApp vo svojej galérii alebo klepnite na Viac
  > Fotky a vyberte si spomedzi svojich fotiek.
 6. Klepnite na OK.
Ako naskenovať pomocou fotoaparátu WhatsApp
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na ikonu Fotoaparát
  .
 2. Vyberte obrázok s QR kódom, ktorý chcete naskenovať.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie