چگونگی اسکن کردن کد QR واتساپ تجاری

اندروید
iPhone
می‌توانید با اسکن کردن کد QR واتساپ تجاری به راحتی با آن کسب‌وکار ارتباط برقرار کنید. دوربین واتساپ تنها کدهای QR واتساپ رسمی را می‌تواند اسکن کند.
اسکن کردن کد QR واتساپ تجاری
اسکن شخصی
 1. واتساپ را باز کنید > گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات را بزنید.
 2. روی علامت QR که کنار نام شما نشان داده شده است، بزنید.
 3. اسکن کد را بزنید.
 4. دستگاه خود را روی کد QR بگیرید تا اسکن کنید.
 5. ادامه در گفتگو را بزنید.
 6. برای افزودن کسب‌وکار به عنوان مخاطب، افزودن را بزنید.
همچنین می‌توانید با دوربین واتساپ اسکن کنید:
 1. واتساپ را باز کنید > Camera
  را بزنید.
 2. دستگاه خود را روی کد QR بگیرید تا اسکن کنید.
اسکن کردن از گالری
 1. واتساپ را باز کنید > گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات را بزنید.
 2. روی علامت QR که کنار نام شما نشان داده شده است، بزنید.
 3. اسکن کد را بزنید.
 4. علامت گالری را در پایین صفحه بزنید.
 5. از گالری کد QR واتساپ را انتخاب کنید یا آیکون بیشتر
  > عکس‌ها را بزنید تا از عکس‌ها انتخاب کنید.
 6. تایید را بزنید.
اسکن از دوربین واتساپ
 1. واتساپ را باز کنید > Camera
  را بزنید.
 2. عکس دارای کد QR واتساپ را برای اسکن کردن انتخاب کنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر