Blokovanie správcov skupiny

V súčasnosti nie je možné zablokovať skupinu. Môžete ju však opustiť a zablokovať jej správcu.
V zariadení s Androidom, na iPhone a v KaiOS môžete zmenou nastavení súkromia pre skupiny určiť, kto vás môže pridať do skupiny.
Ak chcete zablokovať správcu, ktorého číslo nemáte uložené v adresári:
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a potom klepnite či kliknite na tému skupiny.
 2. Klepnite alebo kliknite na telefónne číslo správcu, ktorého chcete zablokovať.
 3. Ak sa zobrazí výzva, klepnite alebo kliknite na položku Poslať správu {telefónne číslo} alebo Poslať správu.
 4. Otvorí sa prázdny chat so správcom. Klepnite alebo kliknite na telefónne číslo v hornej časti obrazovky.
 5. Klepnite alebo kliknite na Blokovať > Blokovať.
Ak chcete zablokovať správcu, ktorého číslo máte uložené v adresári:
Android
 1. V aplikácii WhatsApp klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  > Nastavenia > Účet > Súkromie > Blokované kontakty.
 2. Klepnite na ikonu
  .
 3. V zozname kontaktov klepnite na meno správcu.
iPhone
 1. V aplikácii WhatsApp otvorte Nastavenia > Súkromie > Blokované kontakty.
 2. Klepnite na Pridať nový.
 3. V zozname kontaktov klepnite na meno správcu.
KaiOS
 1. V aplikácii WhatsApp stlačte Možnosti > Nastavenia > OK.
 2. Vyberte Účet > Súkromie > OTVORIŤ.
 3. Vyberte BLOKOVANÉ > Pridať nový.
 4. V zozname kontaktov vyberte meno správcu.
 5. Stlačte BLOKOVAŤ.
Web a počítač
 1. Kliknite na ikonu ponuky (
  alebo
  ) nad zoznamom chatov vo WhatsApp.
 2. Kliknite na Nastavenia > Súkromie > Blokované kontakty.
 3. Kliknite na Pridať blokovaný kontakt
  .
 4. Vyhľadajte meno správcu a kliknite naň.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie