افزودن گذرواژه

واتساپ سیستم رمزگذاری ندارد که بتوان برنامه یا چت به خصوصی را به وسیله آن قفل کرد.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر