Přidání hesla

WhatsApp neobsahuje žádnou funkci, která by umožňovala celou aplikaci nebo konkrétní chaty uzamknout heslem.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne