วิธีเชื่อมโยง WhatsApp จากแอปอื่น

มีหลายวิธีในการให้แอป iPhone โต้ตอบกับ WhatsApp เช่น ลิงก์สากล รูปแบบ URL ที่กำหนดเอง ส่วนขยายการแชร์ และ API การโต้ตอบเอกสาร
ลิงก์สากล
ลิงก์สากลคือวิธีที่สะดวกในการเชื่อมโยงบัญชี WhatsApp
ใช้ https://wa.me/<number> โดยแทนที่ <number> ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบสากลพร้อมรหัสระหว่างประเทศ ตัดวงเล็บ เครื่องหมายขีดกลางใดๆ เครื่องหมายบวก และเลขศูนย์ที่นำหน้าเมื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบสากล
ตัวอย่าง:
ใช้: https://wa.me/15551234567
ห้ามใช้: https://wa.me/+001-(555)1234567
ลิงก์สากลยังรวมข้อความที่กรอกไว้ล่วงหน้าที่จะปรากฏโดยอัตโนมัติในช่องข้อความแชท ใช้ https://wa.me/whatsappphonenumber/?text=urlencodedtext โดยแทนที่ whatsappphonenumber ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบสากลพร้อมรหัสระหว่างประเทศ และแทนที่ URL-encodedtext ด้วยข้อความที่ต้องการกรอกไว้ล่วงหน้าที่เข้ารหัสด้วย URL
ตัวอย่าง: https://wa.me/15551234567?text=I'm%20interested%20in%20your%20car%20for%20sale
หากต้องการสร้างลิงก์ด้วยข้อความที่กรอกไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ให้ใช้ https://wa.me/?text=urlencodedtext
ตัวอย่าง: https://wa.me/?text=I'm%20inquiring%20about%20the%20apartment%20listing`
รูปแบบ URL ที่กำหนดเอง
การเปิด whatsapp:// URL ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้จะเปิดแอปของเรา และทำงานในรูปแบบที่กำหนด
URLพารามิเตอร์การเปิด
app-แอปพลิเคชัน WhatsApp Messenger
sendตัวเขียนแชทใหม่
textหากแสดง ข้อความนี้จะป้อนข้อมูลล่วงหน้าในช่องป้อนข้อความบนหน้าจอการสนทนา
การเรียกใช้ Objective C เพื่อเปิด URL เหล่านี้มีดังนี้
NSURL *whatsappURL = [NSURL URLWithString:@"whatsapp://send?text=Hello%2C%20World!"]; if ([[UIApplication sharedApplication] canOpenURL: whatsappURL]) { [[UIApplication sharedApplication] openURL: whatsappURL]; }
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่รูปแบบ URL ของ WhatsApp ในคีย์ Info.plist under LSApplicationQueriesSchemes ของแอปพลิเคชันหากต้องการตรวจสอบว่าติดตั้ง WhatsApp บน iPhone ของผู้ใช้โดยใช้ -[UIApplication canOpenURL:]
ส่วนขยายการแชร์
ส่วนขยายการแชร์ได้รับการเปิดตัวใน iOS 8.0 เพื่อให้แอปต่างๆ สามารถแชร์เนื้อหากับแอปที่ติดต่อบน iPhone ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย ส่วนขยายนี้เป็นวิธีที่สะดวกในการแชร์เนื้อหาบน WhatsApp ในขณะนี้ หากต้องการใช้ส่วนขยายการแชร์ ให้สร้างอินสแตนซ์ของ UIActivityViewController และแสดงไว้ในแอปของคุณ WhatsApp ยอมรับเนื้อหาประเภทต่อไปนี้
 • ข้อความ (UTI: public.plain-text)
 • รูปภาพ (UTI: public.image)
 • วิดีโอ (UTI: public.movie)
 • โน้ตเสียงและไฟล์เพลง (UTI: public.audio)
 • เอกสาร PDF (UTI: com.adobe.pdf)
 • การ์ดรายชื่อติดต่อ (UTI: public.vcard)
 • URL ของเว็บ (UTI: public.url)
การโต้ตอบเอกสาร
หากแอปพลิเคชันของคุณสร้างรูปภาพ วิดีโอ หรือโน้ตเสียงและคุณต้องการให้ผู้ใช้แชร์สื่อเหล่านี้โดยใช้ WhatsApp คุณสามารถใช้ API การโต้ตอบเอกสารเพื่อส่งสื่อถึงผู้ติดต่อและกลุ่มบน WhatsApp ได้
WhatsApp Messenger สามารถจัดการสื่อหลายประเภทดังนี้
 • รูปภาพประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับ public.image (เช่น PNG และ JPEG)
 • วิดีโอประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับ public.movie (เช่น วิดีโอ MPEG-4)
 • ไฟล์เสียง (MPEG-3, MPEG-4, AIFF, AIFF-C และ Core Audio เท่านั้น)
หรือหากคุณต้องการแสดง WhatsApp ในรายชื่อแอปเท่านั้น (แทนที่จะเป็น WhatsApp รวมถึงแอปอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ public/*-) คุณสามารถระบุไฟล์ของประเภทที่กล่าวไว้ข้างต้นที่บันทึกด้วยส่วนขยายที่ไม่รวม WhatsApp:
 • รูปภาพ - «.wai» ซึ่งเป็นประเภท net.whatsapp.image
 • วิดีโอ - «.wam» ซึ่งเป็นประเภท net.whatsapp.movie
 • ไฟล์เสียง - «.waa» ซึ่งเป็นประเภท net.whatsapp.audio
เมื่อเรียกให้แสดง WhatsApp จะแสดงหน้าจอตัวเลือกรายชื่อติดต่อ/กลุ่มกับผู้ใช้ทันที สื่อจะส่งไปยังรายชื่อติดต่อ/กลุ่มที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์สื่อไปยัง WhatsApp โปรดดูแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์นักพัฒนาของ Apple
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่