วิธีเพิ่มรายชื่อติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อผ่าน WhatsApp หรือสมุดที่อยู่โทรศัพท์ได้
การเพิ่มรายชื่อติดต่อผ่าน WhatsApp
 1. กดแชทใหม่ > ตัวเลือก > เพิ่มผู้ติดต่อใหม่
  • สำหรับ JioPhone หรือ JioPhone 2 คุณจะต้องเลือกว่าต้องการบันทึกรายชื่อติดต่อไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์หรือหน่วยความจำของซิม
 2. ป้อนชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ > กดบันทึก
 3. ผู้ติดต่อดังกล่าวควรแสดงในรายชื่อติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ หากผู้ติดต่อไม่ปรากฏ ให้กดแชทใหม่ > ตัวเลือก > โหลดรายชื่อติดต่ออีกครั้ง
การเพิ่มรายชื่อติดต่อผ่านสมุดที่อยู่โทรศัพท์
 1. กดผู้ติดต่อบนเมนูแอป
 2. กดผู้ติดต่อใหม่หรือใหม่
  • สำหรับ JioPhone หรือ JioPhone 2 คุณจะต้องเลือกว่าต้องการบันทึกรายชื่อติดต่อไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์หรือหน่วยความจำของซิม
 3. ป้อนชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ > กดบันทึก
 4. ผู้ติดต่อดังกล่าวควรแสดงในรายชื่อติดต่อ WhatsApp ของคุณโดยอัตโนมัติ หากผู้ติดต่อไม่ปรากฏ ให้เปิด WhatsApp จากนั้นกดแชทใหม่ > ตัวเลือก > โหลดรายชื่อติดต่ออีกครั้ง
หมายเหตุ: คุณสามารถลบรายชื่อติดต่อจากสมุดที่อยู่โทรศัพท์ แต่ไม่สามารถลบรายชื่อติดต่อจาก WhatsApp ได้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่