วิธีเปิดหรือปิดใช้งานข้อความชั่วคราว

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
คุณสามารถส่งข้อความที่จะหายไปใน WhatsApp ได้โดยการเปิดใช้งานข้อความชั่วคราว
 • เมื่อเปิดใช้งานข้อความชั่วคราว คุณสามารถเลือกให้ข้อความหายไปหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 90 วันนับจากเวลาที่ส่ง เว้นแต่ว่าจะมีผู้เก็บข้อความไว้
 • ข้อความชั่วคราวยังสามารถเก็บไว้ในแชทเพื่อไม่ให้หายไปได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อความได้ในบทความนี้
 • คุณสามารถเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวสำหรับแชทที่มีอยู่หลายรายการได้ ข้อความใหม่ที่ส่งในแชทดังกล่าวจะหายไปหลังจากระยะเวลาที่คุณเลือก ระยะเวลาล่าสุดที่เลือกจะมีผลกับข้อความใหม่ในแชท โดยจะไม่ส่งผลต่อข้อความที่คุณส่งหรือได้รับก่อนหน้านี้
 • คุณสามารถเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวสำหรับแชททั้งหมดหรือเลือกเฉพาะแชทได้
เปิด WhatsApp เพื่อเริ่มใช้งาน
วิธีเปิดใช้งานข้อความชั่วคราว
ทุกคนสามารถเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวได้ในแชทส่วนตัว เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ข้อความใหม่ในแชทดังกล่าวจะหายไปหลังจากระยะเวลาที่คุณเลือก
 1. เปิดแชท WhatsApp
 2. แตะที่ชื่อผู้ติดต่อ
 3. แตะข้อความชั่วคราว
  • หากได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะดำเนินการต่อ
 4. เลือก 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 90 วัน
วิธีปิดใช้งานข้อความชั่วคราว
ทุกคนในแชทสามารถปิดใช้งานข้อความชั่วคราวได้ทุกเมื่อ คุณสามารถเลือกเก็บบางข้อความเพื่อป้องกันไม่ให้หายไปได้ตราบใดที่ระยะเวลาที่กำหนดยังไม่ผ่านไป หากคุณเลือกปิดใช้งานข้อความชั่วคราว คุณจะไม่มีตัวเลือกให้เก็บข้อความชั่วคราว
 1. เปิดแชท WhatsApp
 2. แตะที่ชื่อผู้ติดต่อ
 3. แตะข้อความชั่วคราว
  • หากได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะดำเนินการต่อ
 4. เลือกปิด
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่