כיצד להפעיל ולכבות הודעות זמניות

Android
iPhone
KaiOS
באינטרנט ובמחשב
תוכלו להפעיל את המצב 'הודעות זמניות' כדי לשלוח הודעות שייעלמו מ-WhatsApp.
 • כשהפיצ'ר מופעל, אתם יכולים להגדיר שההודעות ייעלמו אחרי 24 שעות, 7 ימים או 90 יום ממועד שליחתן, אלא אם אתם בוחרים לשמור אותן.
 • אפשר גם לשמור הודעות זמניות בצ'אט כך שהן לא ייעלמו. מידע נוסף על הודעות שמורות זמין במאמר זה.
 • ניתן להפעיל את המצב 'הודעות זמניות' לצ'אטים מרובים קיימים. הודעות חדשות שנשלחות בצ'אט ייעלמו אחרי פרק הזמן שבחרתם. משך הזמן האחרון שנבחר חל רק על הודעות חדשות בצ'אט, ולא על הודעות קודמות ששלחתם וקיבלתם.
 • ניתן להפעיל את מצב ההודעות הזמניות בכל הצ'אטים, או בצ'אטים ספציפיים.
כדי להתחיל, פתחו את WhatsApp.
הפעלת הודעות זמניות
כל המשתמשים יכולים להפעיל את המצב 'הודעות זמניות' בצ'אט פרטי. כשהמצב מופעל, הודעות חדשות שנשלחות בצ'אט ייעלמו אחרי פרק הזמן שנבחר.
 1. פתחו את הצ'אט ב-WhatsApp.
 2. הקישו על שם איש הקשר.
 3. הקישו על הודעות זמניות.
  • אם תתבקשו, הקישו על המשך.
 4. בחרו פרק זמן: 24 שעות, 7 ימים או 90 ימים בקטע טיימר להודעות זמניות.
 5. בחרו את הצ'אטים שבהם יופעל המצב.
 6. הקישו על
 7. הקישו על סיום.
כיבוי הודעות זמניות
כל המשתמשים בצ'אט יכולים לכבות את המצב 'הודעות זמניות' בכל עת. ניתן לשמור הודעות ספציפיות כדי למנוע מהן להיעלם, כל עוד משך הזמן שהוגדר לא חלף. אם תחליטו להשבית את ההודעות הזמניות, לא תהיה לכם אפשרות לשמור אותן.
 1. פתחו את הצ'אט ב-WhatsApp.
 2. הקישו על שם איש הקשר.
 3. הקישו על הודעות זמניות.
  • אם תתבקשו, הקישו על המשך.
 4. בחרו באפשרות כבוי.
מקורות קשורים:
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא